Laden...

Afrika Museum Berg en Dal mag sluiten op 27 november 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Afrika Museum Berg en Dal mag sluiten op 27 november 2023
Nijmegen, 10 november 2023

De kantonrechter beslist dat Wereldmuseum Berg en Dal (voormalig Afrika Museum) op 27 november 2023 mag sluiten. De Congregatie van de Heilige Geest is verhuurder en eigenaar van de grond waarop het museum staat. Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) is huurder. Tussen deze partijen ontstond een geschil. De rechter beslist bij wijze van voorlopige voorziening over een deel van het geschil. Daarna gaat de zaak verder.

De Congregatie en NMVW verschilden van visie over de koers van het museum. Daarom zei de Congregatie de huurovereenkomst in 2021 op. De huurovereenkomst eindigt dan op 31 december 2024. NMVW wil het museum op 27 november 2023 sluiten en zich zo klaarmaken voor het einde van de huurovereenkomst. De Congregatie is het daar niet mee eens. Zij wil dat het museum ook in 2024 open blijft voor bezoekers en dat collectieonderdelen niet worden verplaatst.

Exploitatieplicht en belangenafweging

Volgens de kantonrechter heeft NMVW een exploitatieplicht. In principe zou het museum dus in 2024 open moeten blijven. De rechter weegt alle belangen tegen elkaar af. Dat leidt ertoe dat het museum toch eerder kan sluiten. Belangrijk daarbij is dat de Congregatie de huurovereenkomst beëindigde en dat NMVW tijd nodig heeft om haar personeel te laten afvloeien. Zonder (voldoende) personeel kan het museum niet open blijven. Daarnaast wordt er geen tijdelijke tentoonstelling meer ingepland en zijn er dus weinig bezoekers te verwachten in 2024. De Congregatie noemde nog risico's van sluiting, zoals verloedering van het pand. NMVW zegt aan die risico's tegemoet te komen. 

Verplaatsing collectieonderdelen

De Congregatie wilde ook bij de kantonrechter afdwingen dat de collectieonderdelen niet worden verplaatst. Omdat er geen reële dreiging is dat NMVW de collectie zal afvoeren, wijst de kantonrechter die vordering ook af. 

De zaak gaat verder

De beslissing van de kantonrechter ziet op een deel van het geschil tussen partijen. Er volgt ook nog een beslissing over wie eigenaar is over bepaalde onderdelen van de collectie en over enkele verplichtingen uit de huurovereenkomst. Daarover procederen partijen verder in deze zaak.

Uitspraken