Laden...

Apeldoorn mocht opslagbedrijf uit Wenum Wiesel bedrijfsactiviteiten laten staken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Apeldoorn mocht opslagbedrijf uit Wenum Wiesel bedrijfsactiviteiten laten staken
Arnhem, 20 december 2023

De burgemeester van Apeldoorn mocht een op-overslagbedrijf uit Wenum Wiesel opdragen te stoppen met haar bedrijfsactiviteiten, omdat deze activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dat beslist de voorzieningenrechter.   

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn had het bedrijf gelast de bedrijfsactiviteiten ter plaatse te staken omdat deze activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Voldoet het bedrijf niet aan deze last, dan moet het dwangsommen betalen.

Het college schreef het bedrijf hier al eerder voor aan. Daar verzette het bedrijf zich tegen. Ook vroeg het bedrijf een omgevingsvergunning aan en kreeg deze ook, maar na bezwaren van omwonenden herriep het college de omgevingsvergunning. Zowel de rechtbank als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelden voor wat betreft de eerder opgelegde last dat het college deze op had kunnen leggen. 

Bedrijf handelt in strijd met bestemmingsplan

Nu moet de voorzieningenrechter van de rechtbank de nieuwe last beoordelen. De voorzieningenrechter stelt vast het bedrijfstype van het opslagbedrijf niet valt onder de categorieën van de in het bestemmingsplan opgenomen lijst van toegelaten bedrijfstypen. Het bedrijf uit Wenum Wiesel beschikt ook niet over de benodigde omgevingsvergunning om haar bedrijf toch op het perceel te kunnen vestigen. De voorzieningenrechter oordeelt daarom dat het bedrijf in strijd met het bestemmingsplan handelt. Het college mag daar handhavend tegen optreden. 

Overlast

Dat de tenuitvoerlegging van de last onder dwangsom zal leiden tot het faillissement van verzoekster is niet verder toegelicht en het bedrijf heeft ook geen actuele financiële gegevens overgelegd. Handhaven is met name van belang voor het woon- en leefklimaat van de buurtbewoners die al sinds 2015 klagen over overlast. Het bedrijf heeft bovendien al lang de tijd gehad om een vervangende locatie te zoeken, omdat zij al geruime tijd weet dat het college vindt dat de bedrijfsactiviteiten planologisch niet zijn toegestaan. In 2016 legde het college per slot van rekening al een eerste last onder dwangsom op. 

Verhoging dwangsom niet onredelijk

Het college stelde de hoogte van de dwangsom vast op 90 duizend euro per maand, met een maximum van 360 duizend euro. Hierbij verhoogde het college de eerder opgelegde last met 50 procent, omdat de eerste last niet voldoende was om de overtreding te beëindigen. Hoewel dit een hoog bedrag is, vindt de voorzieningenrechter deze verhoging in dit geval niet onredelijk. Dit komt omdat de eerdere last er niet toe leidde dat het bedrijf de activiteiten in strijd met het bestemmingsplan staakte.

De voorzieningenrechter vindt daarom dat er geen reden is om aan te nemen dat de opgelegde last onder dwangsom niet in stand zal blijven. De last wordt daarom niet geschorst. 

Uitspraken