Laden...

Apeldoorner vrijgesproken van mensenhandel en witwassen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Apeldoorner vrijgesproken van mensenhandel en witwassen
Arnhem, 16 juli 2019

De rechtbank spreekt een 33-jarige man uit Apeldoorn geheel vrij van mensenhandel en witwassen. Wel is hij schuldig bevonden aan uitkeringsfraude. Voor het plegen van dit strafbare feit krijgt hij een gevangenisstraf van 5 maanden.

De Apeldoorner zou zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan mensenhandel. De rechtbank oordeelt dat de man met 3 vrouwen in de prostitutie heeft samen gewerkt, maar dat daarbij geen sprake was van een uitbuitingssituatie. Volgens de rechtbank bevat het dossier ook onvoldoende bewijs waaruit blijkt dat de man de vrouwen dwong om in de prostitutie te werken. Verder is er geen bewijs dat de man 1 of meer meisjes - die aangifte tegen hem hebben gedaan - heeft geworven vanuit of tijdens zijn voormalige dienstverband bij de Hoenderloo Groep. Hierdoor kan mensenhandel niet worden bewezen.

Witwassen

De rechtbank spreekt de man ook vrij van witwassen. Volgens de officier van justitie kon uit een – tot het dossier behorende - kasopstelling worden afgeleid dat de man contant geld heeft omgezet in goederen, zoals kleding en boodschappen. Omdat de man de bedragen betwist en een concrete onderbouwing van de bedragen in de kasopstelling ontbreekt, kan de rechtbank niet zonder meer van de juistheid van die bedragen uitgaan. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat deze verdenkingen deels zijn gebaseerd op de mensenhandel praktijken waarvan de man wordt verdacht. Omdat de rechtbank de man hiervan vrijspreekt en de officier van justitie geen ander bewijs heeft aangedragen dat de verklaringen van de Apeldoorner weerspreekt, heeft ze niet de overtuiging dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.

Uitkeringsfraude

Volgens de rechtbank heeft de man zich wel schuldig gemaakt aan het verzwijgen van inkomsten aan het UWV. Dat heeft hij ook toegegeven.

Strafbepaling

Het sociale zekerheidsstelsel is relatief kwetsbaar en gebaseerd op solidariteit en vertrouwen. De rechtbank oordeelt dat de man dit vertrouwen heeft beschaamd door niet eerlijk te zijn op zijn aanspraak op een uitkering. Dat rekent de rechtbank hem ernstig aan. Bij de strafmaat houdt de rechtbank onder andere rekening met het feit dat de man veelvuldig onderwerp van gesprek in de media is geweest. Daarom vindt de rechtbank voor de uitkeringsfraude een gevangenisstraf van 5 maanden op zijn plaats.  

Benadeelde partijen niet-ontvankelijk

Omdat de man is vrijgesproken voor mensenhandel, wijst de rechtbank de vorderingen van de 3 vrouwen op een schadevergoeding af. 

Uitspraken