Laden...

Arnhemmer vrijgesproken van ontucht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Arnhemmer vrijgesproken van ontucht
Arnhem, 03 januari 2023

De rechtbank spreekt een 32-jarige man uit Arnhem vrij van het plegen van ontucht met het minderjarige zoontje van zijn toenmalige vriendin en het seksueel binnendringen van zijn lichaam. Op basis van de verklaringen in het dossier kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat de man zich aan deze verdenkingen schuldig maakte. 

De ontuchtige handelingen zouden volgens de moeder van de jongen hebben plaatsgevonden toen het kind 5/6 jaar oud was. Het kind zelf kon zelf geen verklaring afleggen bij de politie in verband met zijn autisme. De moeder deed namens haar zoon aangifte op basis van uitspraken die hij deed. 

Bewijsminimum

De rechtbank houdt rekening met de omstandigheid dat bij veel zedenzaken slechts 2 personen aanwezig zijn, namelijk het vermeende slachtoffer en de vermeende dader. De rechtbank mag niet tot een bewezenverklaring komen wanneer die is gebaseerd op de verklaring van 1 getuige en daarbij onvoldoende steun vindt in ander bewijsmateriaal. Naast de aangifte is er dus steunbewijs nodig. Alleen dan is voldaan aan het vereiste bewijsminimum.

Betrouwbaarheid verklaringen

De verklaringen die zijn afgelegd door de moeder, de oma en een buurman kwamen tot stand nadat een gezinsvoogd eind 2020 vertelde dat de man in het verleden is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Direct nadat dit bekend werd, bracht moeder meerdere personen hiervan op de hoogte.

De rechtbank kan niet uitsluiten dat de jongen daarbij dingen opving die zijn besproken en dat zijn uitspraken over het vermeende misbruik mede onder die omstandigheden tot stand kwamen.

Voor de door oma waargenomen lichamelijke tekenen die op seksueel misbruik zouden kunnen duiden is volgens de rechtbank een andere verklaring mogelijk, gezien de medische geschiedenis van de jongen. 

Uitspraak gelijk aan de eis

De rechtbank oordeelt dat de in deze zaak aanwezige verklaringen onvoldoende zijn om te komen tot wettig en overtuigend bewijs. Daarom is niet wettig en overtuigend bewezen dat de man zich schuldig maakte aan de verdenkingen. De officier van justitie vroeg om vrijspraak in deze zaak. De rechtbank gaat hierin mee en spreekt de man vrij.

Schadevergoedingsvorderingen

Namens de zoon is een vordering tot schadevergoeding ingediend. Vanwege de vrijspraak verklaart de rechtbank deze vordering niet-ontvankelijk.


Uitspraken