Laden...

Beheerdersechtpaar dorpshuis Zoelen mag blijven

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Beheerdersechtpaar dorpshuis Zoelen mag blijven
Arnhem, 01 mei 2019

De beheerders van het dorpshuis de Oude School in Zoelen mogen in de woning van het dorpshuis blijven wonen. De rechtbank Gelderland beslist dat de vordering tegen het echtpaar, om de woning die bij het dorpshuis hoort te verlaten, vooralsnog te ver gaat. De eigenaar van het dorpshuis, de Vereniging dorpshuis De Oude School, staat nu voor de vraag of zij verder zal procederen.

Te duur

De verhoudingen tussen het echtpaar en de Vereniging zijn al enige tijd gespannen. Beiden partijen hebben last van de terugloop van het voorheen bloeiende verenigingsleven. Veel minder Zoelense verenigingen dan vroeger beschouwen het dorpshuis als hun vaste honk en het aantal bezoekers neemt af. Dat leidt weer tot vermindering van de baromzet. De Vereniging ziet haar financiële toekomst niet rooskleurig in en wil af van de beheersovereenkomst met het echtpaar. De vereniging vindt de kosten daarvan te hoog. Zij wil het dorpshuis verpachten tegen een vast maandbedrag en zo het financiële risico van de exploitatie bij de pachter leggen. Zij zegde daarom de overeenkomst met het echtpaar op en deelde het echtpaar mee dat het de woning moet verlaten.

Vereniging naar de rechter

Het echtpaar is het daar niet mee eens en schakelde een jurist in. Die adviseerde de overeenkomst aan te merken als een arbeidsovereenkomst en aanspraak te maken op ruim een halve ton aan achterstallig loon. Dat schoot de Vereniging in het verkeerde keelgat en zij stapte naar de rechter voor een bevel aan het echtpaar om de woning binnen 8 dagen te ontruimen en te verlaten.

Niet rechtsgeldig

De rechtbank kan niet uitsluiten dat de overeenkomst tussen de Vereniging en het beheerdersechtpaar een arbeidsovereenkomst is. Maar als dat het geval is heeft zij die zonder ontslagvergunning en dus niet rechtsgeldig opgezegd. De rechtbank vindt het dan ook vooralsnog te ver gaan om het echtpaar en hun 2 kinderen te bevelen de woning te verlaten.
 Zou dat bevel wel worden gegeven, en zou het echtpaar daar aan voldoen, en zou vervolgens het bevel in een bodemprocedure of in hoger beroep niet in stand blijven, dan zou het vrijwel onmogelijk zijn de gevolgen ervan terug te draaien. De rechtbank neemt verder in de beslissing mee dat het echtpaar voor zijn inkomen is aangewezen op het afgesproken percentage van de drankomzet en op de opbrengst van de verhuur van zaalruimte voor feesten en partijen.

Geen schadevergoeding

De Vereniging eiste ook schadevergoeding omdat de nieuwe pachter niet kan beginnen en er dus geen pachtopbrengsten binnenkomen. De beslissing dat het echtpaar voorlopig mag blijven, betekent dat ook de schadevergoeding is afgewezen. De Vereniging staat nu dus voor de keus om het beheer van het dorpshuis bij het echtpaar te laten of verder te procederen.

Uitspraken