Laden...

Bestuurders Hilckmann mogelijk aansprakelijk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Bestuurders Hilckmann mogelijk aansprakelijk
Arnhem, 21 juli 2016

De bestuurders de Hilckmann vennootschappen zijn mogelijk persoonlijk aansprakelijk tegenover de gemeente Nijmegen. Dat is de uitkomst van een kort geding van de bestuurders van Hilckmann tegen de gemeente Nijmegen waarin zij opheffing van beslagen vorderden. De loonbeslagen ten laste van de bestuurders worden opgeheven. De andere beslagen blijven liggen.

Verplaatsing bedrijf

De bestuurders hebben per brief van 28 juli 2015 aan de notaris laten weten dat Hilckmann een financiering had verkregen van de bank. Zo’n financiering was nodig om het slachthuis te kunnen verplaatsen van Nijmegen naar Cuijk en was voor de gemeente een – opschortende - voorwaarde voor de uitkoop van Hilckmann. In werkelijkheid was de financiering toen nog niet rond.

Op hoogte stellen

De bestuurders hadden moeten beseffen dat de financiering nog niet definitief was. De kans bestond dat die niet rond zou komen, met als gevolg dat de Hilckmann vennootschappen hun verplichting tot bedrijfsverplaatsing en het gebruik van de koopsom van de gemeente daarvoor niet konden nakomen. Ook hadden zij de gemeente in het najaar van 2015 ervan op de hoogte moeten stellen dat de financiering definitief niet zou worden verkregen. Dit hebben zij nagelaten.

Onevenredig benadeeld

Het staat nog niet vast of de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor het (eventueel) toerekenbaar tekortschieten van de Hilckmann vennootschappen. Dat zal verder in de bodemprocedure moeten worden uitgezocht. Maar op grond van de nu bekende gegevens bestaat de mogelijkheid dat de bestuurders persoonlijk een ernstig verwijt moet worden gemaakt. De gemeente heeft dus belang bij handhaving van de beslagen. Wel is aannemelijk dat de bestuurders onevenredig worden benadeeld door handhaving van de loonbeslagen en het beslag op hun privérekening. Handhaving van die beslagen kan voor de gemeente maar weinig verhaal opleveren voor haar miljoenenvordering. Die beslagen worden daarom opgeheven. De overige beslagen blijven liggen.

Ten aanzien van de oprichter van het bedrijf heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat er vooralsnog te weinig aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat hij als bestuurder mogelijk aansprakelijk kan worden gehouden. De ten laste van hem gelegde beslagen worden daarom opgeheven.

Uitspraken