Laden...

Bevel burgemeester Nunspeet tot afgifte hond Luna blijft geldig

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Bevel burgemeester Nunspeet tot afgifte hond Luna blijft geldig
Arnhem, 29 december 2017

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de burgermeester van Nunspeet terecht het bevel aan de eigenaren van hond Luna heeft afgegeven om het dier aan de gemeente af te geven. De voorzieningenrechter baseert haar oordeel onder andere op deskundigenrapporten en het feit dat de hond bij meerdere bijtincidenten betrokken is geweest.

Illustratieve afbeelding

De burgemeester van Nunspeet heeft in november 2017 een bevel gegeven aan de eigenaren van de hond Luna om deze hond aan hem af te geven. Nadat de eigenaren van Luna daaraan niet hebben meegewerkt heeft de burgemeester hen een last onder dwangsom opgelegd.

Voorlopige voorzieningen afgewezen

De eigenaren van Luna hebben tegen die besluiten bezwaar gemaakt. Zij hebben aan de voorzieningenrechter van de rechtbank gevraagd voorlopige voorzieningen te treffen, zodat zij Luna niet hoeven af te staan en geen dwangsom hoeven te betalen. De voorzieningenrechter heeft die verzoeken afgewezen. Dit betekent dat de eigenaren van Luna verplicht blijven om hun hond aan de burgemeester af te staan.

Hondentrainingen stopgezet

De burgemeester had Luna in 2016 al eens in beslag genomen en had toen besloten dat Luna moest worden geplaatst bij een andere eigenaar. De voorzieningenrechter heeft toen een voorziening getroffen die inhield dat Luna aan de eigenaren moest worden teruggegeven. Zij moesten  zich daarbij wel aan een aantal voorwaarden houden. Eén van die voorwaarden was dat Luna bij een door de voorzieningenrechter genoemde hondengedragsdeskundige een training moest volgen. Die voorlopige voorziening is in november 2017 opgeheven omdat verzoekers met de hondentrainingen bij die persoon zijn gestopt.  Direct daarna heeft de burgemeester bepaald dat Luna weer aan hem moest worden afgegeven. 

Bevel terecht gegeven

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de burgemeester het bevel om Luna af te geven mocht geven. Hij betrekt daarbij dat Luna bij meerdere ernstige bijtincidenten betrokken is geweest en dat inmiddels twee deskundigen vinden dat Luna een gevaarlijke hond is. Ook vindt de voorzieningenrechter belangrijk dat er in Nunspeet onrust is ontstaan door de bijtincidenten. Die onrust is groter geworden doordat verzoekers zich niet aan de voorwaarden van de eerder getroffen voorlopige voorziening hebben gehouden en zij Luna verborgen houden.  

Uitspraken