Laden...

Chickfriend en Chickclean aansprakelijk voor gebruik fipronil bij bloedluisbestrijding kippen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Chickfriend en Chickclean aansprakelijk voor gebruik fipronil bij bloedluisbestrijding kippen
Arnhem, 20 mei 2020

De bedrijven Chickfriend en Chickclean zijn de overeenkomsten met de pluimveehouders om bloedluis te bestrijden niet goed nagekomen en zijn daar ook aansprakelijk voor. Dat oordeelt de rechtbank. De rechtbank komt tot dit oordeel op basis van een groot aantal bewijsstukken. Daarbij neemt ze aan dat de eigenaren van de bloedluisbestrijders wisten dat het bestrijdingsmiddel Dega-16 fipronil bevatte en dat het gebruik van deze biocide voor het bestrijden van bloedluis verboden is. 

Chickfriend en Chickclean bewerkten in 2016 en 2017 stallen van pluimveehouders met een middel ter bestrijding van bloedluis bij kippen. Het middel genaamd Dega-16 bevatte fipronil. Fipronil is een biocide waarvan het gebruik voor de bestrijding van bloedluis is verboden. Vanwege de verontreiniging met fipronil moesten de bedrijven van de pluimveehouders sluiten, werden de eieren uit de handel genomen en kippen geruimd. In deze zaak hebben ongeveer 120 pluimveehouders een schadevergoeding geëist van Chickfriend en Chickclean en de eigenaren van die bedrijven.

Bedrijven zijn aansprakelijk

De rechtbank wijst de schadevergoedingen van de pluimveelhouders toe. Op grond van een groot aantal bewijsstukken neemt de rechtbank aan dat de eigenaren wisten dat Dega-16 fipronil bevatte en dat het gebruik daarvan voor bestrijding van bloedluis verboden was. Om die reden oordeelt de rechtbank dat zowel Chickfriend als Chickclean de overeenkomsten met de pluimveehouders om bloedluis te bestrijden niet goed zijn nagekomen. Daar zijn zij ook aansprakelijk voor. De schade van de pluimveehouders is een gevolg van het gebruik van fipronil door Chickfriend en Chickclean. Het is niet aannemelijk dat de stallen, kippen, mest en eieren door een andere oorzaak dan het bespuiten door Chickfriend en Chickclean verontreinigd zijn geraakt met fipronil.

Schadestaatprocedure

De hoogte van de schadevergoeding per pluimveehouder zal later in een aparte procedure bij de rechtbank vastgesteld moeten worden. Dit wordt ook wel een schadestaatprocedure genoemd.

Staat niet aansprakelijk

Chickfriend en Chickclean stelden op hun beurt de Staat aansprakelijk. Volgens de bedrijven zou de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende toezicht hebben gehouden op het verbod van fipronilgebruik. De rechtbank wijst die vordering af, omdat is vastgesteld dat Chickfriend en Chickclean opzettelijk met het verboden middel fipronil de bloedluis hebben bestreden. Daarom kunnen zij de Staat er niet voor aansprakelijk houden dat de NVWA het gebruik van fipronil niet heeft verhinderd.

Vordering tegen Belgische leverancier afgewezen

De rechtbank wijst ook de vordering van Chickfriend en Chickclean tot schadevergoeding tegen de Belgische leverancier van Dega-16 af. Volgens de bedrijven zou deze leverancier fipronil aan Dega-16 hebben toegevoegd zonder dat zij dat wisten. Maar het is vastgesteld dat dit op verzoek van Chickfriend en Chickclean is gebeurd.

Uitspraken