Laden...

Echtgenote bestuurder Eurocommerce moet geld terugbetalen aan curator faillissement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Echtgenote bestuurder Eurocommerce moet geld terugbetalen aan curator faillissement
Zutphen, 27 februari 2019

De curator in het faillissement van de bestuurder van Eurocommerce eiste verschillende bedragen van de echtgenote van de bestuurder en de stichting Syanora terug. De rechtbank wijst de vordering tegen de echtgenote op 2 van de 3 onderdelen toe. De vordering tot het betalen van een boete van een bijna 6,5 miljoen voor het niet (op tijd) afgeven van kentekenbewijzen voor auto’s wijst de rechtbank af. Ook het bedrag dat de curator eiste van de stichting wijst de rechtbank toe.

1,3 miljoen terug naar curator

De curator in het faillissement van de bestuurder vorderde dat de echtgenote een bedrag van ruim 1,3 miljoen euro aan de boedel terugbetaalt. Dit bedrag was door de man voor zijn faillissement aan zijn echtgenote betaald op grond van de afspraak dat de vrouw zou meedelen in zijn vermogen. Zij waren van mening dat de echtgenote op haar wijze had bijgedragen aan het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen.

Het echtpaar trouwde destijds onder huwelijksvoorwaarden. De hiervoor genoemde afspraak kwam neer op een wijziging van de huwelijksvoorwaarden. Maar die was niet, zoals volgens de wet moet, vastgelegd in een notariële akte. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Hoge Raad oordeelden daarom dat de afspraken niet geldig zijn. Dat betekent ook in deze zaak dat de afspraak tussen de bestuurder en zijn echtgenote ongeldig is. Daarom moeten de aan de echtgenote betaalde bedragen terug naar het vermogen van de bestuurder. De rechtbank wijst daarom de gevorderde 1,3 miljoen door de curator van de bestuurder toe. 

Goudstaaf en inboedel woning naar curator

De in de vriezer van de woning van de bestuurder en zijn echtgenote gevonden goudstaaf en de inboedel in die woning vallen ook in het faillissement en gaan ook naar de curator. Het uitgangspunt van de Faillissementswet is namelijk dat goederen die van beide echtgenoten zijn in de faillissementsboedel vallen. De echtgenote kon niet aantonen dat de inboedel en de goudstaaf alleen van haar was.

Vordering tot betaling boete 6,5 miljoen afgewezen

De rechtbank wijst de vordering van de curator tot betaling van een boete van bijna 6,5 miljoen euro in verband met het niet (op tijd) afgeven van kentekenbewijzen voor een Porsche en een Ferrari door de echtgenote af. De curator heeft die vordering onvoldoende onderbouwd.

Stichting moet 4,5 miljoen terugbetalen aan curator

De curator eiste verder dat de stichting een bedrag van 4,5 miljoen euro aan de boedel terugbetaalt. Het ging hier om pensioengelden die door de bestuurder aan de stichting waren betaald bedoeld voor de echtgenote. Omdat ook die betaling was gebaseerd op de niet geldige wijziging van de huwelijksvoorwaarden, moet ook dit bedrag terugbetaald worden aan de curator.

Uitspraken