Laden...

Fysiotherapeut veroordeeld voor ontucht met patiënten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Fysiotherapeut veroordeeld voor ontucht met patiënten
Zutphen, 29 december 2023

De rechtbank veroordeelt een 36-jarige fysiotherapeut voor ontucht met 4 vrouwelijke patiënten. De man krijgt een gevangenisstraf van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. In de proeftijd moet de man moet zich laten behandelen. Daarnaast legt de rechtbank een beroepsverbod als fysiotherapeut op voor 5 jaar. 

De man maakte zich tussen januari 2017 en januari 2023 als fysiotherapeut schuldig aan het plegen van ontuchtige handelingen met 4 vrouwelijke patiënten. Deze handelingen bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam en het op ongepaste wijze aanraken/betasten van intieme delen van het lichaam. Bij 2 patiënten gebeurde dit onverhoeds, bij 2 anderen met instemming. De slachtoffers deden aangifte.

Misbruik van vertrouwen

De man maakte ernstig misbruik van het in hem als fysiotherapeut gestelde vertrouwen en de afhankelijke en kwetsbare positie waarin de slachtoffers zich bevonden. Ook maakte hij door zijn handelen een zeer ernstige inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit van de vrouwen. Uit de voorgedragen slachtofferverklaringen en de toelichtingen op de vorderingen tot schadevergoeding kwam naar voren dat zij het handelen van de man als zeer ingrijpend ervoeren.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Een psycholoog deed onderzoek naar de man en adviseerde om de man ten aanzien van 1 feit (licht) verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren. Dit advies neemt de rechtbank over. De reclassering sprak ook met de man en adviseerde om de man een (deels) voorwaardelijke straf op te leggen met de voorwaarden dat hij zich moet melden bij de reclassering, een behandeling moet ondergaan en een verbod op het werken als fysiotherapeut.

Andere straf dan eis

De rechtbank veroordeelde de man op 11 april van dit jaar voor soortgelijke feiten. Het hoger beroep tegen dit vonnis loopt nog. De straf die de rechtbank in nieuwe zaak  oplegt wijkt op het eerste gezicht af van de straf die ze in april 2023 heeft opgelegd. Daar is een aantal redenen voor. In de zaak die in het voorjaar bij de rechtbank speelde ging het om 2 jongere vrouwen - waarvan 1 tijdens het plegen van die ontuchtige handelingen nog minderjarig was - die zonder instemming onverhoeds seksuele handelingen van de man ondergingen. In de huidige zaak vonden bij 2 van de 4 patiënten de meest vergaande seksuele handelingen plaats met wederzijdse instemming. Daarnaast spreekt de rechtbank de man van 2 feiten vrij, waardoor de straf anders is dan de 4 jaar cel waarvan 1 voorwaardelijk die de officier van justitie eiste.

Bijzondere voorwaarden

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar en hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Zo moet de man moet zich melden bij de reclassering en zich laten behandelen. Verder legt de rechtbank een beroepsverbod van 5 jaar op. 

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan de slachtoffers in totaal een schadevergoeding van ruim 6 duizend euro betalen.

Uitspraken