Laden...

Geen inhoudelijk oordeel over sluiting grandcafé in Nijmegen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Geen inhoudelijk oordeel over sluiting grandcafé in Nijmegen
Arnhem, 30 september 2021

De voorzieningenrechter wijst het verzoek van grandcafé Moeke in Nijmegen om een voorlopige voorziening te treffen af. De rechter besluit niet inhoudelijk te oordelen over het bevel tot sluiting van het grandcafé, omdat het bevel is opgeheven en het grandcafé weer open is.

De burgemeester van Nijmegen gaf afgelopen weekend een bevel tot sluiting van het grandcafé in verband met het niet controleren van het coronatoegangsbewijs. Het grandcafé verzocht om een voorlopige voorziening om het bevel van de burgemeester te schorsen zodat zij zo snel mogelijk weer open kan gaan.

​Bevel tot sluiting ingetrokken door burgemeester

Het grandcafé gaf tijdens de zitting aan dat zij wel controleerden op het coronatoegangsbewijs en dat zij bereid te zijn om per direct verschillende maatregelen door te voeren, zodat zij weer open kon voor bezoek. Het grandcafé zette op schrift hoe zij aan de verplichting vorm zou geven. De burgemeester trok vervolgens het bevel per direct in. 

Verzoek om uitspraak

De voorlopige voorziening was er op gericht het bevel tot sluiting tijdelijk te stoppen totdat de gemeente zou beslissen op het bezwaar tegen dat bevel. Omdat het bevel is ingetrokken, kan de rechter de werking van dat bevel niet meer schorsen. Het grandcafé verzocht alsnog een uitspraak op de voorlopige voorziening, omdat de sluiting volgens hen een te zware maatregel was voor het niet houden aan het controleren van het coronatoegangsbewijs. Vanwege het grote maatschappelijke belang dat met deze kwestie gemoeid verzochten zij om een inhoudelijke uitspraak.

​Geen inhoudelijk oordeel

Het is niet aan de voorzieningenrechter om een voorlopig inhoudelijk oordeel te geven, omdat het bevel is ingetrokken. Een voorlopig inhoudelijk oordeel kan namelijk geen gevolgen hebben voor de werking van het bevel. Er is bezwaar gemaakt tegen het bevel en het geschil kan in die bezwaarprocedure bij de gemeente verder afgehandeld worden. De rechter wil vanwege dit grote  maatschappelijke belang niet zomaar een voorlopig oordeel geven. De rechter heeft daarom het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen.

Uitspraken