Laden...

Geen onvoorwaardelijke toegang tot patiëntendossiers voor Apotheek Culemborg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Geen onvoorwaardelijke toegang tot patiëntendossiers voor Apotheek Culemborg
Arnhem , 30 juli 2015

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van Apotheek Culemborg tot onvoorwaardelijke toegang tot de patiëntendossiers afgewezen. 

Samenwerkingsverband

In Culemborg bestaat een samenwerkingsverband tussen huisartsen en apothekers dat een elektronisch netwerk in stand houdt voor onder andere patiëntgegevensuitwisseling. Dat samenwerkingsverband heeft de vorm van een stichting -Stichting Medicom-Pharmacom Systematiek Overleg- waarin de aangesloten huisartsen en apothekers deelnemen. De deelnemende apothekers zijn de beide in Culemborg gevestigde Apotheken Parijsch en De Fonteijn.

In mei 2015 heeft zich een nieuwe apotheek in Culemborg gevestigd, Apotheek Culemborg, die wil deelnemen aan het elektronische netwerk. Apotheek Culemborg is met toestemming van de huisartsen in de Stichting op het netwerk aangesloten, maar heeft geen toegang gekregen tot de patiëntendossiers van Apotheek Parijsch en Apotheek de Fonteijn, die wel toegang tot elkaars dossiers hebben.

Apotheek Culemborg wil dat de beide andere apotheken worden veroordeeld om Apotheek Culemborg toegang tot die dossiers te geven. Volgens de beide andere apotheken moet eerst over de voorwaarden daarvoor worden gesproken, maar wil Apotheek Culemborg onvoorwaardelijk toegang krijgen. Volgens Apotheek Culemborg zijn de beide andere apotheken helemaal niet van plan overeenstemming te bereiken over voorwaarden en willen zij Apotheek Culemborg uit concurrentieoverwegingen buiten de uitwisseling van patiëntgegevens houden.

Geen onvoorwaardelijk deelnemer

De voorzieningenrechter is het niet eens met het standpunt van Apotheek Culemborg dat zij onvoorwaardelijk als deelnemer zijn toegelaten. Dat volgt niet uit de correspondentie daarover en dat heeft Apotheek Culemborg daaruit niet zo mogen begrijpen. Zij had alleen toestemming van het cluster huisartsen, maar niet van het cluster apothekers.

In strijd met NZa-regeling

De voorzieningenrechter overweegt verder het volgende. De deelnemers aan het elektronische netwerk moeten op grond van Regeling CI/NR-100.099 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in hun overeenkomst voorwaarden opnemen waaronder andere zorgaanbieders kunnen deelnemen en met betrekking tot de wijze waarop het verzoek tot deelname wordt behandeld.

Volgens de statuten van de Stichting moeten die voorwaarden in een reglement worden vastgelegd, maar dat is nooit gebeurd. Dat is in strijd met de NZa-regeling. De Stichting heeft het bij het ontbreken van een reglement aan het cluster apothekers overgelaten de voorwaarden en de procedure te bepalen. Dan had van de apothekers verwacht en verlangd mogen worden dat zij binnen een acceptabele tijd concrete voorwaarden voor de toelating van Apotheek Culemborg kenbaar zouden maken. Daarbij hadden zij ook voorwaarden kunnen stellen voor een doorlopende waarnemingsregeling die nodig is om de patiëntengegevens zonder toestemming van de patiënt met Apotheek Culemborg te kunnen delen. Dat hebben zij niet gedaan en dat is in strijd met de NZa-regeling en daarom onrechtmatig tegenover Apotheek Culemborg. 
 

Geen vordering voor kenbaar maken voorwaarden

Maar het achterwege laten daarvan kan er niet toe leiden dat Apotheek Culemborg dan maar onvoorwaardelijk toegang moet krijgen tot de patiëntendossiers van de beide andere apotheken. Daarvoor is geen rechtsgrond. Een vordering die erop neerkomt dat de beide andere apotheken binnen een bepaalde tijd hun voorwaarden bekend moeten maken, heeft Apotheek Culemborg bewust niet ingesteld omdat dat te lang zou gaan duren. Daarom is er geen aanleiding zo’n maatregel in dit kort geding te treffen. De vordering die strekt tot het onvoorwaardelijk toegang verschaffen tot de patiëntendossiers wordt daarom afgewezen.

Uitspraken