Laden...

Geen teruggave btw op zonnepanelen vanwege te laat indienen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Geen teruggave btw op zonnepanelen vanwege te laat indienen
Arnhem , 30 juni 2015

Eigenaar van een woning met zonnepanelen is ondernemer voor de omzetbelasting (zie arrest van Hof van Justitie EU van 20 juni 2013, Fuchs). Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft recht op aftrek van de voorbelasting die rust op de aanschafprijs van de zonnepanelen. Krijgt eiser, die in december 2012 een factuur voor zonnepanelen ontving, deze aftrek ook naar aanleiding van zijn aangifte met teruggaafverzoek? Nee, want het teruggaafverzoek is op 26 april 2014 ingediend en dat is ver na afloop van de wettelijke termijn.
 

Binnen 3 maanden indienen

Op grond van artikel 31, tweede en vijfde lid, van de Wet Omzetbelasting had eiser het teruggaafverzoek moeten indienen binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin de factuur is ontvangen. Nu het te laat is ingediend, is het teruggaafverzoek niet-ontvankelijk. Daardoor stond alleen bezwaar en beroep open tegen de beslissing dat het verzoek te laat is gedaan.
 

Rechtbank kan niet toetsen

De ambtshalve beoordeling door verweerder (inspecteur van belasting) op grond van artikel 65 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR) kan niet door de rechtbank worden getoetst, evenmin als het beleid dat daarvoor is gemaakt. Het verzoek is immers te laat ingediend.
Het beroep is wel gegrond, omdat verweerder het bezwaar niet-ontvankelijk had moeten verklaren, maar dit heeft afgewezen.

Uitspraken