Laden...

Gemeente Arnhem moet artikel rectificeren en schadevergoeding betalen aan imam

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente Arnhem moet artikel rectificeren en schadevergoeding betalen aan imam
Arnhem, 29 mei 2019

De kortgedingrechter veroordeelt de gemeente Arnhem tot het rectificeren van een artikel in de Gelderlander. Ook moet de gemeente een schadevergoeding van 4 duizend euro betalen aan de imam. De vordering van de imam tot het betalen van misgelopen salaris wijst de kortgedingrechter af. Niet kan worden vastgesteld dat het moskeebestuur door inmenging van de gemeente de imam niet heeft aangenomen.

Burgemeester Marcouch zei in een artikel in de Gelderlander van 21 december 2018 dat het salafisme problematisch en gevaarlijk is. Volgens hem streeft het salafisme naar de heilstaat van het kalifaat, verkettert het iedereen die de leer niet aanvaardt, is het zeer intolerant tegen andersdenkenden en ziet het geweld als middel om het heilige doel te realiseren. Volgens de kortgedingrechter suggereerde de burgemeester in hetzelfde artikel daarna dat de imam dit gedachtegoed aanhangt en ook zelf uitdraagt. De burgemeester maakte de imam daarmee verdacht, maar in het kort geding is niet gebleken dat daarvoor bewijzen bestaan.

Salafist

Weliswaar noemt de imam zich zelf ook salafist, maar alleen in religieus opzicht als iemand met een sterke geloofsovertuiging die recht in de leer is, maar vredelievend en verdraagzaam. Uit door de gemeente overgelegde informatie blijkt niet dat de imam behoort tot de salafistische stroming zoals de burgemeester die beschrijft. De gemeente zei zelf ook dat er in de preken van de imam geen haatdragende of strafbare uitspraken voorkomen. Of dat enig verband kan worden vastgesteld tussen de activiteiten van de imam en radicalisering van jongeren.

Schadevergoeding en rectificatie

Door de uitspraken beschadigde de burgemeester de imam in eer en goede naam zonder dat daarvoor goede redenen aanwezig waren. Het is aannemelijk dat dit nadelige gevolgen heeft voor de imam, zeker nu de uitspraken door een burgemeester zijn gedaan. Daarom moet de gemeente de uitlatingen rectificeren en een schadevergoeding van 4 duizend euro betalen. De gemeente is niet verantwoordelijk voor andere berichtgeving in de media. De imam is al eerder in de pers als problematische salafist afgeschilderd. Daarom hoeft de gemeente niet het volledig gevorderde bedrag van 25 duizend euro betalen.

Vordering betalen salaris afgewezen

De gemeente valt niet te verwijten dat het moskeebestuur de imam na zijn proefperiode geen aanstelling gaf. Het staat de gemeente vrij om - in het kader van het door haar gevoerde beleid om radicalisering tegen te gaan - bij het moskeebestuur ter sprake te brengen of het wel raadzaam is om een salafistische imam aan te stellen. Op dit moment bestaat geen grond om aan te nemen dat de imam zelf aanzet tot onverdraagzaamheid, radicalisering en geweld. Maar wel kan de salafistische geloofsovertuiging van de imam (onbedoeld) tot radicalisering van jongeren leiden. Dat het moskeebestuur door de inmenging van de gemeente besloot om de imam niet aan te stellen, kan niet worden vastgesteld. De vordering om de gemeente te veroordelen het misgelopen salaris te betalen, wordt daarom afgewezen.

Uitspraken