Laden...

Gemeente Bronckhorst liet steken vallen bij integriteitsonderzoek commissielid GGB

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente Bronckhorst liet steken vallen bij integriteitsonderzoek commissielid GGB
Zutphen, 19 december 2018

De rechtbank oordeelt dat de gemeente Bronckhorst niet goed heeft gehandeld bij de afhandeling van een onderzoek naar de vraag of een voormalig commissielid (niet raadslid) van de Gemeentebelangen Bronckhorst-fractie (GBB) integer heeft gehandeld. Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij de afhandeling van het rapport steken laten vallen.

De integriteit van het commissielid werd door de gemeente in twijfel getrokken. Daarom startte de gemeente een onderzoek. De uitkomst van dat onderzoek was dat het commissielid -toen nog- vertrouwelijke informatie ’te eigen bate' heeft gebruikt. De gemeenteraad onderschreef de uitkomst van het onderzoek in een motie van treurnis. Het voormalig commissielid spande vervolgens een procedure tegen de gemeente aan, omdat hij vond dat de gemeente naar hem toe niet zorgvuldig heeft gehandeld.

Gemeente laat steken vallen

Volgens de rechtbank heeft de gemeente bij de afhandeling van het rapport steken laten vallen. Zo kreeg het commissielid niet voldoende de gelegenheid het rapport te bestuderen en daarop samen met zijn advocaat te reageren, voordat het aan de gemeenteraad werd voorgelegd. In een brief via zijn advocaat reageerde het commissielid op het rapport. De gemeente verzuimde deze brief aan de opsteller van het rapport voor te leggen. Dit had ze wel moeten doen. In de brief van de advocaat worden argumenten aangevoerd tegen de uitkomst van het onderzoek waaraan niet zo maar voorbij gegaan kan worden.

Zorgvuldigheid vereist

De rechtbank benadrukt dat juist in dit soort zaken - waarbij de integriteit van iemand in het geding is - uiterst zorgvuldig moet worden gehandeld. De rechtbank sluit niet uit dat de onderzoeker tot een andere uitkomst zou zijn gekomen als hij - voordat hij het rapport uitbracht, de brief van de advocaat met de reactie van het commissielid op zijn rapport had gelezen.

Onjuist gehandeld

Het rapport werd besproken in een openbare vergadering van de gemeenteraad. Dit gebeurde zonder aan de onderzoeker te vragen wat hij vond van de reactie van het commissielid op het rapport. Hiermee heeft de gemeente volgens de rechtbank onjuist gehandeld. Ook plaatste de gemeente voorafgaande aan die openbare vergadering het rapport op haar website, maar niet de reactie van het commissielid daarop.

Selectief informatie verstrekken

De rechtbank oordeelt dat de gemeente daardoor op een selectieve manier informatie verstrekt. Zo kan de algemene opinie op een eenzijdige manier worden beïnvloed. De gemeenteraad mocht niet de uitkomst van het onderzoek goedkeuren zonder in te gaan op de argumenten in de brief van de advocaat met de reactie van het commissielid.

Schadevergoeding

De gemeente moet als schadevergoeding een deel van de advocaatkosten van het commissielid vergoeden.

Uitspraken