Laden...

Gemeente Zutphen aansprakelijk voor schade door afgebroken tak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Gemeente Zutphen aansprakelijk voor schade door afgebroken tak
Zutphen, 04 januari 2019

De rechtbank oordeelt dat de gemeente Zutphen aansprakelijk is voor ernstig letsel van een toeriste op wie in Zutphen op 16 juli 2015 een hoofdtak van een kastanjeboom is gevallen. Een deskundige had de gemeente in februari 2015 na een visuele controle al geadviseerd om verdergaand onderzoek te doen omdat het een risicoboom was. De gemeente heeft dit advies niet opgevolgd en eind mei 2015 de boom opnieuw alleen visueel laten controleren. Het is voldoende aannemelijk dat het slachtoffer het letsel niet zou hebben opgelopen, als de gemeente het geadviseerde onderzoek naar de kastanjeboom wel had verricht. De gemeente is daarom aansprakelijk.

Achtergrond

Onder de kastanjeboom ligt de opstaplocatie van de toeristische fluisterboot. Dat betekent dat er dagelijks grote groepen mensen voor korte of langere tijd onder die boom stonden te wachten op het aanmeren van de fluisterboot. Eén van hen is een vrouw uit Amsterdam, die in deze procedure de gemeente aansprakelijk heeft gesteld. Doordat de tak op haar is gevallen, heeft zij ernstig letsel opgelopen.

Zorgplicht

De gemeente heeft de plicht om de bomen op haar grondgebied te onderhouden en de conditie ervan te controleren. Een onafhankelijk boomtechnisch onderzoeks- en adviesbureau helpt haar daarbij. Dit bureau heeft bij haar laatste controle van de kastanjeboom op 24 februari 2015 onder meer aangegeven dat de conditie van de kastanjeboom matig is, omdat de boom allerlei kwalen had, waaronder de kastanjebloedingsziekte. De kastanjeboom is daarom, net als al eerder in 2012, aangemerkt als een risicoboom. Tijdens de oktoberstorm van 2013 is er al een andere hoofdtak afgebroken. Op een Google Streetview foto van 29 mei 2015 is te zien dat de later op de vrouw gevallen hoofdtak op dat moment al aan het uitbuigen is. Dit is volgens een deskundige een zichtbare aanwijzing van een belasting die kan leiden tot een breuk. De coördinator van de fluisterboot had op 26 mei 2015 de gemeente ook al gewaarschuwd voor de slechte staat van de kastanjeboom.

Aansprakelijk

Kijkend naar al deze omstandigheden oordeelt de rechtbank dat de gemeente niet kon volstaan met een herhaling van de visuele controle zoals een paar maanden daarvoor al was uitgevoerd. De deskundige had toen namelijk geadviseerd om binnen 3 maanden nader onderzoek te doen. Nader onderzoek betekent volgens de rechtbank grondiger onderzoek dan nog eens een zelfde, beperkte visuele inspectie. Daarbij is van belang dat het een risicoboom was die op een plek stond waar veel mensen staan te wachten en er dus een verhoogde kans was dat bij takbreuk mensen ernstig letsel zouden oplopen. De gemeente heeft dan ook niet voldaan aan haar zorgplicht. Daarom is de gemeente aansprakelijk voor het letsel en de overige schade die de vrouw lijdt als gevolg van het ongeluk.

Uitspraken