Laden...

Grensweg Groesbeek blijft voorlopig opengesteld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Grensweg Groesbeek blijft voorlopig opengesteld
Arnhem , 29 juli 2015

Het gedeelte van de Cranenburgsestraat tussen de bebouwde komgrens van Groesbeek en de Hettsteeg bij de grensovergang met Duitsland richting Kranenburg mag voorlopig open blijven. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om de op 2 juli 2015 getroffen voorlopige voorziening op te heffen nu nog onduidelijk is welke aanvullende maatregelen er getroffen moeten worden om te voldoen aan de bepalingen van de Flora- en faunawet.

Overtreding Flora- en faunawet

Op 2 juli 2015 heeft de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening getroffen door het besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) van 30 juni 2015 te schorsen.  Bij dit besluit  heeft de staatssecretaris van Economische Zaken aan de gemeente Groesbeek een last onder dwangsom opgelegd. Deze dwangsom is gebaseerd op overtreding van de artikelen 2 en 9 Flora- en faunawet (Ffw). De staatssecretaris van EZ heeft aan dit besluit ten grondslag dat, nu het in geding zijnde gedeelte van de Cranenburgsestraat tussen de bebouwde komgrens van Groesbeek en de grensovergang met Duitsland Altena/Hettsteeg op 24 juni 2015 door de gemeente Groesbeek is opengesteld voor gemotoriseerd vervoer.  De gemeente zou haar zorgplicht voor de directe omgeving van dit gedeelte van de Cranenburgsestraat aanwezige steen- en kerkuilen hebben geschonden. De staatssecretaris heeft daarom bepaald dat de weg in de oude staat moest worden teruggebracht. Daarbij heeft de staatssecretaris zich op het standpunt gesteld dat de feitelijke situatie ter plekke verschilt van de situatie tijdens een door de staatssecretaris eerder opgelegde preventieve last onder dwangsom, waarop de gemeente Groesbeek de gang naar de rechter heeft gemaakt en waarover de rechtbank op 16 juni 2015 uitspraak heeft gedaan.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er een overtreding van in ieder geval artikel 2 van de Ffw,  namelijk het met voldoende zorg in acht nemen voor de in het wild levende dieren en planten en ook voor hun directe leefomgeving.

Kans op overeenstemming

Tijdens zitting op 20 juli 2015 heeft de staatssecretaris van EZ medegedeeld dat op zijn ministerie wordt gewerkt aan een nieuw besluit wat door deze rechtbank in haar uitspraak van 16 juni 2015 is overwogen. Tevens heeft de staatssecretaris aangegeven dat in de week van 13 juli 2015 een gesprek heeft plaatsgevonden tussen verweerder en de gemeente Groesbeek over onder meer de openstelling van de Cranenburgsestraat en dat een mediationtraject zal worden ingezet. Ook zullen de derde-partij, de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, en andere belangengroeperingen worden uitgenodigd om hun standpunten over de te nemen maatregelen en de situatie in het betrokken gebied kenbaar te maken. Er bestaat daarom nog een kans dat alle betrokken partijen overeenstemming zullen bereiken over de te nemen maatregelen om te voldoen aan de bepalingen van de Ffw.

Gelet op deze omstandigheden zal de voorzieningenrechter, in het kader van de door haar te maken belangenafweging, de op 2 juli 2015 uitgesproken schorsing handhaven.

Uitspraken