Laden...

Groen licht voor kermis Zutphen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Groen licht voor kermis Zutphen
Arnhem, 08 juli 2024

De rechtbank oordeelt dat de burgemeester een evenementenvergunning heeft kunnen verlenen voor de kermis in Zutphen in 2023. Ze stelt dat geen sprake is van onduldbare overlast.

Illustratieve afbeelding

Een bewoner van de markt in Zutphen ervaart grote (geluids)overlast van de kermis in Zutphen door harde muziek, de aandrijving van een attractie voor zijn woning, gillende bezoekers en zeer hinderlijke lichtflitsen. Er zijn wel aanvullende maatregelen genomen, maar die werken niet voldoende tegen de overlast. Hij wil bereiken dat de evenementenvergunning voor de kermis wordt vernietigd.

Onduldbare overlast

Voor de vraag of sprake is van onduldbare overlast is van belang of de burgemeester aan het belang van het doorgaan van de kermis doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen.  

Belangenafweging burgemeester

De burgemeester wijst op het unanieme besluit van de gemeenteraad om de kermis te laten plaatsvinden op de markten in Zutphen. Er is beperkte ruimte op de markten en daarom is sprake van lintopstelling. Ook moet rekening worden gehouden met de vrije doorgang van 3 meter voor hulpdiensten. Daarom is alleen aan de uiteinden van de markten ruimte voor een grote attractie. Dat betekent dat dichtbij de woning van een omwonende een grote attractie wordt geplaatst. Meting in de woning tijdens de kermis laat zien dat het geluidsniveau onder de streefwaarde van 50 dB(A) LAeq blijft. Ook zijn er aanvullende maatregelen genomen. Zo is er een geluidsscherm geplaatst en de attractie staat op grotere afstand van de woning. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat aan het belang dat is gediend met het doorgaan van de kermis meer gewicht toekomt. Wat betreft de opstelling is niet meer mogelijk dan wat nu is gedaan. Het alternatief is dat dat er geen evenementenvergunning voor de kermis op markten meer kan worden verleend. Dat gaat de rechtbank te ver, kijkend naar de belangen van de kermisexploitanten en kermisbezoekers.

Beroep omwonende ongegrond

Volgens de rechtbank is het beroep van de buurtbewoner ongegrond. 

Uitspraken