Laden...

Inlopen corona-achterstanden strafrechtketen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Inlopen corona-achterstanden strafrechtketen
Arnhem en Zutphen, 28 mei 2020

De rechtbanken Gelderland en Overijssel zetten zich maximaal in om de door corona ontstane achterstanden in de strafrechtketen zo spoedig mogelijk weg te werken. Als gevolg van de coronacrisis konden naar schatting ongeveer duizend zaken in Overijssel en 2 duizend zaken in Gelderland niet inhoudelijk worden behandeld. Sinds 11 mei kunnen veel  zaken weer volgens het reguliere rooster worden behandeld. Dit aantal is afhankelijk van de (on) mogelijkheden in de gerechtsgebouwen.

Wij hopen de komende tijd met extra maatregelen ook de opgelopen achterstanden in te halen. De partijen onderzoeken of het mogelijk is om deze zomer extra zittingen te houden, zowel overdag als ’s avonds. Dit om zowel justitiabelen als slachtoffers en andere betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de afhandeling van strafzaken.

Extra zittingen

Omdat de zittingscapaciteit beperkt is als gevolg van de noodzakelijke coronamaatregelen, wordt gekeken of er extra zittingen gepland kunnen worden in de zomermaanden of in de avonduren. Eind april is landelijk afgesproken dat rechtbanken tijdelijk ruimere openingstijden hanteren voor gerechtsgebouwen. Als het nodig is kunnen vroeg in de ochtend of aan het begin van de avond zittingen gehouden worden. Samen met het Openbaar Ministerie en de advocatuur wordt nu gekeken of in de zomermaanden zowel overdag als ’s avonds mogelijk extra politierechterzittingen kunnen worden gepland om de achterstanden weg te werken. 

Creatieve oplossingen

In het strafketenberaad Oost-Nederland is daarnaast afgesproken om samen te kijken naar andere creatieve oplossingen en werkwijzen om de ontstane achterstanden in de keten zo spoedig mogelijk weg te werken. In dat ketenberaad zitten onder meer de politie, het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, de Reclassering, Slachtofferhulp en de rechtbanken Gelderland en Overijssel. De verschillende organisaties doen dat vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat. Ook de advocatuur wordt gevraagd hierin mee te denken. De huidige situatie vraagt om creatieve oplossingen en werkwijzen en interventies en dat maakt extra afstemming nodig.

Uitspraken