Laden...

Kantonrechter: Total mag tankstations niet ontruimen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Kantonrechter: Total mag tankstations niet ontruimen
Nijmegen, 14 mei 2019

De kantonrechter wijst de door Total geëiste ontruiming van 2 tankstations in Arnhem en Groesbeek af. Daarnaast verplicht de rechter Total om de sinds half april geldende overbruggingsconstructie met betrekking tot beide tankstations voort te zetten. Totdat in een eventuele bodemprocedure anders wordt beslist. De benzinepomphouder mag voor de exploitatie van de tankstations alleen een bankrekening gebruiken die op naam staat van Total. Alle inkomsten van de brandstofverkopen moet hij op deze rekening storten.

Geen huurachterstand

Total heeft begin april 2019 de exploitatieovereenkomsten met de pomphouder ontbonden, onder meer omdat de pomphouder betalingsachterstanden had. De pomphouder heeft dat wel erkend, maar heeft erop gewezen dat er geen sprake van een huurachterstand is met betrekking tot de door hem van Total gehuurde tankstations. Volgens de kantonrechter gaat het daarom in deze procedure eigenlijk over de vraag of de exploitatieovereenkomsten al dan niet terecht door Total zijn ontbonden. Maar deze vraag is niet geschikt om in een kort geding te beantwoorden.

Wijzigen systeem

Total zal niet voor niets hebben besloten om met ingang van 2017 het tot dan toe door haar gehanteerde systeem te wijzigen. Bij dit  systeem betaalde Total onverplichte vergoedingen aan pomphouders. De redenen waarom Total dat toen wijzigde, zijn niet duidelijk geworden voor de kantonrechter. Ook is niet goed in te schatten wat de gevolgen van de wijziging zijn voor zowel de pomphouder als Total. Daarom kan de kantonrechter in dit kort geding niet beoordelen of de pomphouder zodanig tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen, dat daarom ontbinding van de huurovereenkomsten van de tankstations gerechtvaardigd is. Total heeft weliswaar gesteld dat sprake is van een ‘slepende’ betalingsachterstand, maar de kantonrechter vindt vooral van belang dat de huidige schuld pas is ontstaan vanaf half april 2019.

Verwijt aan pomphouder

Dit betekent niet dat de pomphouder geen verwijt valt te maken. Zo trok hij ten onrechte – en  in strijd met de exploitatieovereenkomsten - de aan Total verleende SEPA machtiging in. Daarnaast probeerde de pomphouder - zonder toestemming van Total – eenzijdig de motorbrandstofprijzen aan de pomp te verlagen. Verder gebruikte hij de betalingen van brandstoffen door klanten op zijn bankrekening  - waar Total als eigenaar recht op had - voor eigen zaken. De pomphouder heeft zelf alleen recht op de commissie van deze brandstoffen.
Het is voor de kantonrechter verder onduidelijk hoe de pomphouder de forse schuld die hij bij Total heeft denkt af te betalen. Dat de pomphouder met hoge personeelskosten zit, is volgens de kantonrechter van ondergeschikt belang. De pomphouder exploiteert de tankstations en moet als werkgever zelf zorgen voor een gezond personeelsbestand. In strijd met het in de exploitatieovereenkomsten verwoorde uitgangspunt heeft de pomphouder verzuimd om zelf per tankstation 10 uur in de week te werken.

Uitspraken