Laden...

Kantonrechter wijst verzoeken oud-werknemers Tuunte Fashion af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Kantonrechter wijst verzoeken oud-werknemers Tuunte Fashion af
Zutphen, 01 februari 2018

Verzoeken

Meer dan 100 ontslagen werknemers zijn eind vorig jaar een procedure gestart. Zij hebben zich daarbij op het standpunt gesteld dat zij in dienst zijn gekomen van een van de nieuwe vennootschappen. Zij wilden dat de kantonrechter deze vennootschappen zou veroordelen hen aan het werk te laten in de winkels. Daarnaast wilden zij ook dat deze vennootschappen hen loon zouden betalen vanaf hun ontslagdatum.
Als dit niet zou kunnen, wilden zij in elk geval dat deze vennootschappen of anders de curator, aan hen ontslagvergoedingen zou betalen.

Beslissing kantonrechter

De kantonrechter wijst alle verzoeken af. Er was in deze zaak sprake van een faillissement en dan geldt de wettelijke regel dat de arbeidsovereenkomsten niet overgaan op degene die (delen van) de onderneming doorstart. 

De kantonrechter neemt aan dat er inderdaad, zoals de werknemers hebben aangevoerd, voorafgaand aan het faillissement contact is geweest tussen bestuurders van Tuunte Fashion en bestuurders van de vennootschappen die delen van de onderneming hebben gekocht. Daarnaast neemt de kantonrechter aan dat in de diverse winkels is rondgekeken en dat er voorraden zijn geteld. De kantonrechter oordeelt dat dit een gebruikelijke gang van zaken is en dat van een vooropgezet plan dat zou maken dat de eerder genoemde wettelijke regel niet meer geldt – zoals de werknemers aanvoerden - geen sprake is. De oud-werknemers zijn dus niet in dienst gekomen bij de nieuwe vennootschappen. Zij hoeven de oud-werknemers dus niet aan het werk te laten in de winkels of loon te betalen.

Vergoedingen

De curator heeft de arbeidsovereenkomsten volgens de wettelijke regels opgezegd. Omdat er sprake was van een faillissementssituatie hoeft hij volgens de wet geen ontslagvergoedingen te betalen aan de oud-werknemers. De vennootschappen die delen van de onderneming hebben gekocht hoeven dit ook niet, omdat de werknemers – zoals genoemd - nooit bij die vennootschappen in dienst zijn gekomen. 

Leeftijdsdiscriminatie

Door de oud-werknemers is ook aangevoerd dat er sprake was van leeftijdsdiscriminatie, omdat de doorstartende vennootschappen geen oudere oud-werknemers hebben aangenomen. Deze stelling van de oud-werknemers speelde bij de beslissing van de kantonrechter in deze procedure geen rol.  Als er namelijk al verboden onderscheid naar leeftijd is gemaakt bij het aannemen van nieuw personeel, dan betekent dat nog niet dat de ontslagen werknemers alsnog weer in dienst zouden komen, zoals zij hebben verzocht. 

Uitspraken