Laden...

Lid KNPV mag KNPV-logo niet meer gebruiken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Lid KNPV mag KNPV-logo niet meer gebruiken
Arnhem, 01 november 2019

Een tot voor kort actief lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) mag geen gebruik meer maken van het door haar ingeschreven KNPV-logo. Haar uitlatingen in brieven aan het bestuur van KNPV en op Facebook zijn niet onrechtmatig. Dat oordeelt de rechter in kort geding.

De vrouw was het niet eens met de koers van het hoofdbestuur. Dit schreef zij ook in brieven aan afdelingsbesturen en het hoofdbestuur, waarin zij het hoofdbestuur verzocht om af te treden en zij zich beklaagde over onder andere belangenverstrengeling en dubieuze praktijken bij KNPV. Verder plaatste de vrouw op haar Facebookpagina berichten waarin zij haar onvrede uitte over onder andere wangedrag, wanbeleid, intimidatie en misleiding door het hoofdbestuur van KNPV.
KNPV heeft haar logo in 2007 ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Begin dit jaar deponeerde de vrouw ook een KNPV logo bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). KNPV heeft hiertegen een nietigheidsprocedure gestart.
KNPV sommeerde de vrouw te stoppen met het gebruik van het KNPV-teken en de registratie van het logo in te trekken. Nog voor de behandeling van het kort geding gaf de vrouw aan dat KNPV het logo weer mocht gebruiken en zij geen verweer zou voeren in de nietigheidsprocedure. Omdat de vrouw daarmee volgens KNPV niet aan de sommatie had voldaan, besloot KNPV een kort geding aan te spannen.

KNPV- logo

Omdat de vrouw tijdens het kort geding ermee instemde met onmiddellijke ingang te stoppen met het gebruik van het KNPV-teken en het doen van uitlatingen ten aanzien van het zijn van rechthebbende van het KNPV-teken te staken, hoeft de rechter in kort geding hier niet verder op in te gaan en zijn die vorderingen toegewezen.

Uitlatingen niet onrechtmatig

Over haar uitlatingen in brieven gericht aan afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van KNPV oordeelt de rechter in kort geding dat deze niet als onrechtmatig beschouwd kunnen worden omdat de brieven niet aan een breder publiek zijn gericht. Met betrekking tot de uitlatingen op Facebook concludeert de rechter in kort geding dat de vrouw met haar berichten niet onrechtmatig jegens KNPV handelt. De rechter in kort geding oordeelt dat de vrouw haar uitlatingen op Facebook tot op zekere hoogte heeft kunnen onderbouwen. Volgens de rechter in kort geding is de vrouw met haar uitlatingen niet te ver gegaan.  

Uitspraken