Laden...

Man uit 's-Heerenberg veroordeeld voor huiselijk geweld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Man uit 's-Heerenberg veroordeeld voor huiselijk geweld
Zutphen, 17 juni 2019

De rechtbank veroordeelt een 37-jarige man uit ’s-Heerenberg voor het mishandelen van zijn partner en haar zoontje dat hij ook verzorgt en opvoedt. De man krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken met een proeftijd van 2 jaar. De rechtbank verbindt hieraan bijzondere voorwaarden zoals geadviseerd door de reclassering.

De man maakte zich tijdens een ruzie met zijn partner schuldig aan de mishandeling van zijn partner. Hij duwde haar zodanig dat zij op de grond viel. Vervolgens schopte de man haar tegen haar heup en sloeg haar met een stok en gebalde vuist op het lichaam. Toen het zoontje zich hiermee ging bemoeien, duwde de man het destijds 9-jarige kind ook met kracht waardoor hij op de grond viel. Daarna ging de man naar buiten en vernielde vervolgens een scooter. Daarna sloeg hij uit boosheid zijn partner nog met een stok en met zijn vuist op haar hoofd.

Negatieve ervaring

De rechtbank vindt huiselijk geweld, zoals deze is gepleegd, een ernstig feit. Niet alleen heeft de man inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit van zijn partner, maar ook heeft hij het risico genomen dat hij door zo te handelen het zoontje een negatieve ervaring in zijn geheugen heeft geprent. De huiselijke omgeving moet juist een omgeving zijn waar je je veilig moet voelen.

Positieve ontwikkeling

De rechtbank weegt bij de straf in het voordeel van de man mee dat er sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis sprake is van een positieve ontwikkeling. Hij zet zich weer in voor ambulante behandeling. Ook woont de man inmiddels weer samen met zijn (zwangere) partner en is zijn eigen (goedlopende) bedrijf gestart.

Herhaling voorkomen

Niemand is erbij gebaat dat iemand alleen een werkstraf verricht of een gevangenisstraf uitzit zonder dat ook wordt gekeken naar wat er nodig is om te voorkomen dat het nog een keer tot een geweldsuitbarsting komt. Bovendien betekent gevangenisstraf vaak ook dat iemand zijn inkomen verliest, waardoor niet alleen de man maar het hele gezin financieel in de problemen komt.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank oordeelt dat op gedwongen hulpverlening moet worden ingezet. Daarom komt de rechtbank tot oplegging van een voorwaardelijke gevangenisstraf voor van 6 weken, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht. De rechtbank verbindt bijzondere voorwaarden aan de straf. Dit is ook door de reclassering geadviseerd. De bijzondere voorwaarden bestaan uit een meldplicht bij de reclassering en een ambulante behandelverplichting. 

Stok achter de deur

De voorwaardelijke straf verplicht de man de door de rechtbank noodzakelijk geachte  - en al gestarte - ambulante behandeling bij GGNet af te maken. Ook dient de voorwaardelijke straf als stok achter de deur om in de toekomst geen (soortgelijke) strafbare feiten meer te plegen. De rechtbank zal hieraan een proeftijd van 2 jaar verbinden.

Uitspraken