Laden...

Maximale jeugdstraf in zaak Winsie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Maximale jeugdstraf in zaak Winsie
Arnhem , 12 november 2012

De rechtbank vindt wettig en overtuigend bewezen dat de verdachten schuldig zijn aan medeplegen van uitlokking van de moord op Winsie. Beide verdachten worden veroordeeld tot 24 maanden jeugddetentie met aftrek van de tijd die de verdachten al vastzitten. Daarnaast vindt de rechtbank het van belang dat de verdachten worden behandeld en zal de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) opleggen. Deze maatregel duurt drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Moord op Winsie uitgelokt

Het opzettelijk uitlokken van de moord blijkt uit de handelingen die zijn verricht door beide verdachten zoals het benaderen van de uiteindelijke moordenaar, het bij hem aandringen Winsie te doden en het hem voorzien van de benodigde informatie. Het was beide verdachten daarbij ook steeds duidelijk dat het om het doden van Winsie ging. Uiteindelijk is Winsie ook gedood. Samen hebben verdachten de moord bedacht en voorbereid, waarbij ieder een eigen bijdrage had. Zo is er geld geboden en zijn er beloften gedaan.

Toepassing jeugdstrafrecht

De verdachten waren toen het feit werd gepleegd beiden minderjarig. Het uitgangspunt is dan dat zij volgens het minderjarigenstrafrecht worden berecht. Gelet op hun leeftijd, was het ook mogelijk geweest om het volwassenenstrafrecht toe te passen. De ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het feit gepleegd is, zouden toepassing van het volwassenenrecht op zichzelf rechtvaardigen. De rechtbank heeft hier gelet op de persoon van de verdachten niet voor gekozen. Bij beide verdachten is sprake van een dreigende persoonlijkheidsstoornis en beide verdachten functioneren op een lager dan gemiddeld sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau. De deskundigen die de verdachten hebben onderzocht, zien goede behandelmogelijkheden als nú met de behandeling wordt begonnen. De deskundigen willen bovendien dat de ouders van de verdachten bij de behandeling worden betrokken. Dit kan allemaal worden gerealiseerd als de verdachten in een jeugdinstelling worden geplaatst. Dit heeft voor de rechtbank de doorslag gegeven om te kiezen voor toepassing van het jeugdrecht.

Strafoplegging

Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan een uitzonderlijk ernstig strafbaar feit. Dat vriendschap tussen twee jonge meisjes kan omslaan in diepe haat en uiteindelijk tot uitlokking van moord kan leiden, is schokkend en nauwelijks te bevatten. De gevolgen voor de nabestaanden zijn onbeschrijfelijk. De schok in de samenleving is enorm. De beide verdachten hebben in de lange aanloopperiode meerdere keren de gelegenheid gehad zich te bezinnen en af te zien van het plan. Dit hebben zij niet gedaan.

Alles bij elkaar opgeteld vindt de rechtbank alleen de maximale straf passend. Zij veroordeelt de verdachten tot 24 maanden jeugddetentie en legt hen de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (PIJ) op.

De vorderingen van de vader van Winsie worden toegewezen tot een bedrag van ruim 18.000 euro.

Op 3 september werd een 15-jarige jongen al veroordeeld tot de maximale straf voor de moord op Winsie en poging tot doodslag op haar vader.

Via onderstaande ECLI-nummers vindt u de volledige uitspraken.

Uitspraken