Laden...

Maximale straf voor 15-jarige verdachte in zaak Winsie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Maximale straf voor 15-jarige verdachte in zaak Winsie
Arnhem, 03 september 2012

De rechtbank vindt wettig en overtuigend bewezen dat verdachte schuldig is aan de moord op Winsie en de poging tot doodslag op haar vader. De verdachte wordt veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie met aftrek van de tijd die verdachte al vastzit. Daarnaast vindt de rechtbank het in het belang van de verdachte dat hij wordt behandeld voor zijn problematiek en zal de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen ( PIJ) opleggen. Deze maatregel duurt drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Moord op Winsie

Verdachte heeft wat hij van plan was daadwerkelijk uitgevoerd. Hij heeft er met anderen meerdere keren over gesproken. Bovendien is verdachte al op 12 januari naar Arnhem gereisd om Winsie op te wachten. Op zaterdag 14 januari is verdachte naar Arnhem gegaan om Winsie te doden, dit heeft hij ook vooraf tegen een vriend gezegd. Hiermee acht de rechtbank de voorbedachte raad bewezen.

Poging doodslag vader Winsie

De rechtbank gaat uit van de verklaring van de vader van Winsie als hij zegt dat hij werd aangevallen door verdachte. Dit wordt ook door het broertje van Winsie gezien.

Door iemand te slaan met een mes in de hand neem je een groot risico dat iemand wordt gesneden of gestoken. Door in het gezicht en bij de handen, in de buurt van de polsen, te steken is er een grote kans dat er vitale delen worden geraakt, waaraan iemand kan overlijden. Daarbij speelt ook een rol dat er van tevoren over het doden van de hele familie is gesproken, onder andere in het Facebookgesprek. Er is dus door verdachte van tevoren al rekening mee gehouden dat de rest van het gezin thuis zou kunnen zijn en dan ook gedood zou worden.

Psychische overmacht?

De rechtbank is van oordeel dat verdachte niet onder een zodanige druk heeft gestaan dat hij geen weerstand kon of hoefde te bieden aan de uitvoering van het plan om Winsie te doden. In het dossier wordt in diverse verklaringen gesproken over bedreigingen en de Chinese maffia, maar dit wordt nergens concreet. De psycholoog en de psychiater hebben in hun rapporten ook aangegeven dat de druk die verdachte zegt te voelen niet zodanig is geweest dat hij hier geen weerstand aan kon bieden. Er zijn meerdere momenten geweest waarbij verdachte de mogelijkheid had om hulp in te roepen of zich te bezinnen. De verklaring van verdachte dat hij is bedreigd vindt de rechtbank onvoldoende om te spreken van een overmachtsituatie.

Oordeel rechtbank

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan twee zeer ernstige strafbare feiten, waarvoor hij ook verantwoordelijk is.

Winsie en haar vader zijn op klaarlichte dag in hun eigen woning met een mes aangevallen door verdachte als gevolg waarvan Winsie is overleden en haar vader blijvend is verminkt. Het broertje van Winsie is getuige geweest van deze aanval op zijn zus en zijn vader. Meerdere mensen in de buurt zijn direct getuige geweest van de ernstige gevolgen van de aanval. Verdachte kende Winsie niet persoonlijk maar is op verzoek dan wel in opdracht van een ander of anderen tot zijn daad gekomen. Over de aanleiding van dit verzoek of deze opdracht weet verdachte weinig te vertellen en geeft geen inzicht in zijn beweegredenen. De vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat een veertienjarige jongen een vijftienjarig meisje dat hij niet kent vermoordt, is onbeantwoord gebleven. Op de zitting is naar voren gekomen dat de gevolgen voor de nabestaanden onbeschrijfelijk zijn. Daarnaast heeft deze gebeurtenis een enorme schok in de buurt, de stad en het land teweeggebracht. De verdachte kan worden verweten dat hij in de lange aanloop naar zijn daden niet op enig moment tot bezinning is gekomen en heeft afgezien van de uitvoering van zijn plan. Hiervoor had hij op meerdere momenten de mogelijkheid. Ook kan hem worden verweten dat hij uiteindelijk de keuze heeft gemaakt Winsie en haar vader te willen doden.

Persoonlijke omstandigheden

De rechtbank heeft rekening gehouden met het strafblad van verdachte waaruit blijkt dat hij tweemaal is veroordeeld voor vermogensdelicten door de kinderrechter. De psychiater en de psychologen hebben rapporten over de verdachte opgemaakt. Uit die rapporten komt naar voren dat er al vanaf de basisschool problemen waren. Er is sprake van een ernstige gedragsstoornis met psychopate trekken. Verdachte wordt omschreven als een jongen met weinig zelfinzicht die zich moeilijk kan verplaatsen in anderen en die afhankelijk is van waardering uit de groep. De deskundigen achten de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.

Strafoplegging

De rechtbank is, net als de officier van justitie, van oordeel dat voor deze feiten alleen maar de maximale op te leggen straf passend is. Dat betekent dat verdachte wordt veroordeeld tot 12 maanden jeugddetentie met aftrek van de tijd die verdachte al vastzit. Daarnaast vindt de rechtbank het in het belang van de verdachte dat hij wordt behandeld voor zijn problematiek en zal de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen ( PIJ) opleggen. Deze maatregel duurt drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Benadeelde partij

Dan zijn er nog de vorderingen van de vader van Winsie. De rechtbank wijst die vorderingen toe tot een bedrag van € 21.524,11.

Het hele vonnis is na te lezen via onderstaand ECLI-nummer.

Uitspraken