Laden...

Monuta mag verder met reorganisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Monuta mag verder met reorganisatie
Apeldoorn, 30 januari 2017

Monuta hoeft haar reorganisatie niet te schorsen. Dat heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald. 

Monuta is bezig met een reorganisatie. Met ingang van 1 februari 2017 worden uitvaartverzorgers boventallig verklaard. De bonden hebben bij de kantonrechter in kort geding gevorderd dat Monuta veroordeeld wordt de reorganisatie te schorsen. Volgens de bonden heeft Monuta informatie niet tijdig verstrekt en heeft Monuta geweigerd te overleggen. De reorganisatie gaat volgens de bonden bovendien gepaard met een ontoelaatbare ‘stoelendans’ waarbij Monuta van de uitvaartverzorgers - ten onrechte - heeft verlangd dat zij solliciteerden naar een door Monuta gecreëerde nieuwe functie, de uitvaartverzorger Nieuwe Stijl. De uitvaartverzorgers moesten hierbij op korte termijn beslissen of zij wel of niet wilden solliciteren en ook binnen korte tijd assessments doorlopen en gesprekken voeren. 

Geen rechtvaardiging voor schorsing

De rechter oordeelt dat Monuta heeft voldaan aan haar verplichtingen als het gaat om het tijdig delen van informatie aan bonden en werknemers. Met de sollicitatieprocedure is tegenover de werknemers onzorgvuldig gehandeld als het gaat om de korte periode waarbinnen de werknemers beslissingen moesten nemen en tests moesten doen. Dit rechtvaardigt echter geen schorsing van de reorganisatie, ook gelet op het belang van Monuta

Geen oordeel over 'stoelendans'

Over de stoelendans geeft de rechter geen oordeel. In dit kort geding blijkt  niet  dat er sprake is  van uitwisselbaarheid tussen de functie van uitvaartverzorger en die van uitvaartverzorger ‘Nieuwe Stijl’ en dat Monuta toch tegen beter weten in de reorganisatie wenst door te voeren.

Over de uitwisselbaarheid van de functies mag het UWV oordelen, niet de rechter. Het UWV zal over dit punt oordelen op het moment dat Monuta voor uitvaartverzorgers een verzoek indient om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

De bonden hebben om die reden ook geen spoedeisend belang bij de vordering.

Uitspraken