Laden...

Nijmeegse horecaondernemingen mogen voorlopig weer open

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Nijmeegse horecaondernemingen mogen voorlopig weer open
Arnhem, 20 december 2018

De 4 Nijmeegse horecaondernemingen die op last van de burgemeester waren gesloten, mogen voorlopig weer open. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Volgens de voorzieningenrechter heeft de gemeente onvoldoende duidelijk gemaakt waarom de horecaondernemer de Drank- en horecawet zou hebben overtreden.

De meest recente drank- en horecavergunning aan de ondernemer dateert van 22 mei 2018. De burgermeester onderzocht toen nadrukkelijk of de ondernemer zich in enig opzicht aan slecht levensgedrag schuldig maakte. De burgermeester oordeelde toen dat daar geen sprake van was. Wel vond de burgermeester de door de ondernemer gepleegde strafbare feiten verontrustend en gaf hem een bestuurlijke waarschuwing.

Ondernemer betwist overtreding

Sinds deze laatste vergunning beging de ondernemer 1 volgens de voorzieningenrechter relevante overtreding. Op 29 september 2018 was geen leidinggevende aanwezig, terwijl de horeca-inrichting voor het publiek geopend was. De ondernemer bestrijdt dat deze overtreding heeft plaatsgevonden. Mocht deze overtreding wel hebben plaatsgevonden, dan is de Drank- en horecawet overtreden.

Niet duidelijk gemotiveerd

De gemeente moet goed motiveren waarom de ondernemer met dit gedrag de grens tussen wel van goed levensgedrag zijn en niet van goed levensgedrag zijn nu wel heeft overtreden. Daarin is de gemeente zowel in het bestreden besluit als tijdens de zitting niet in geslaagd.

Besluit geschorst

Er is daarom aanleiding te veronderstellen dat het besluit tot intrekking van de vergunningen in bezwaar niet (ongewijzigd) in stand zal blijven. Daarom schorst de voorzieningenrechter dit besluit. Omdat de voorzieningenrechter het besluit van de burgemeester schorst, mogen de horecaondernemingen voorlopig weer open.

Uitspraken