Laden...

Provincie Gelderland mag ontheffing voor verstoren van das verlenen voor het realiseren van noodopvang

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Provincie Gelderland mag ontheffing voor verstoren van das verlenen voor het realiseren van noodopvang
Arnhem, 06 juli 2023

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland mag ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming verlenen voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van een dassenburcht voor het realiseren van noodopvang voor circa 800 asielzoekers tot 1 december 2023. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. Volgens de Stichting Das en Boom die de zaak aanspande zou de noodopvang op een alternatieve locatie zonder ecologische status kunnen worden gebouwd. Daarnaast zijn volgens de Stichting Das en Boom de getroffen maatregelen onvoldoende voor een goede staat van instandhouding van de das in het gebied. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee en wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. 

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wil in Heumen een noodopvang voor circa 800 asielzoekers realiseren, omdat er te weinig opvangplekken zijn. De gemeente Heumen wees de locatie aan de Sint Jacobweg in Malden aan als locatie voor noodopvang. Op en rond deze locatie zijn meerdere dassenburchten aangetroffen. De Provincie Gelderland verleende op aanvraag van het COA een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het verstoren van de dassenburcht op het terrein van de noodopvang.

Ontheffing niet in strijd met Wet natuurbescherming

Niet ter discussie staat dat er sprake is van een openbaar belang bij de ontheffing, omdat er een tekort is aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het geschil spitst zich dan ook toe op de vraag of er alternatieve locaties zijn voor noodopvang en of de mitigerende maatregelen voldoende zijn voor een goede staat van instandhouding van de das in het gebied. Het COA deed onderzoek naar andere locaties, maar maakte voldoende aannemelijk dat een andere bevredigende oplossing waar aanmerkelijk minder bezwaren tegen bestaan niet op korte termijn voorhanden was. Daarnaast heeft de voorzieningenrechter geen reden om de mitigerende maatregelen als onvoldoende te bestempelen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de ontheffing voor soortbescherming niet in strijd met de Wet natuurbescherming verleend.

De voorzieningenrechter ziet daarom geen aanleiding de verzochte voorziening toe te wijzen. 

Uitspraken