Laden...

Rechtbank velt oordeel in geschil TenneT - Alstom

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank velt oordeel in geschil TenneT - Alstom
Arnhem , 10 juni 2015

De Europese Commissie en het Hof van Justitie van de EU hebben vastgesteld dat Alstom, ABB en een aantal andere multinationals rond de eeuwwisseling een wereldwijd kartel vormden met betrekking tot Gas Geïsoleerd Schakelmateriaal. Het betreft zwaar elektrisch materieel, dat een belangrijk onderdeel is van elektriciteitsstations. De Nederlandse netbeheerder SEP (samenwerkende elektriciteitsbedrijven) heeft destijds dat materieel ingekocht bij Alstom voor het schakelstation in Meeden en bij ABB voor het schakelstation in Eemshaven. Er lopen al geruime tijd rechtszaken tegen Alstom en ABB, waarin TenneT (de opvolger van SEP) schadevergoeding eist.

De rechtbank Gelderland heeft nu een eindvonnis gewezen, waarin Alstom wordt veroordeeld om de destijds aan SEP in rekening gebrachte prijsopslag (overcharge) terug te betalen.

Omdat Alstom geen inzicht heeft gegeven in haar eigen prijsstelling, wordt die prijsopslag geschat door vergelijking van de prijzen bij haar kartelgenoot (ABB) tijdens en ná het kartel. De rechtbank schat daarmee de prijsopslag van Alstom op € 14.100.000,00. Dit bedrag moet aan TenneT worden terugbetaald, vermeerderd met de samengestelde wettelijke rente over dit bedrag vanaf de betaling van de prijsopslag omstreeks 1994.

Eindafnemers

De rechtbank acht het aannemelijk dat SEP/TenneT die prijsopslag daarna gedurende een groot aantal jaren geheel of gedeeltelijk heeft doorberekend in haar transporttarieven. Alstom had gesteld dat de schade van TenneT veel lager is dan € 14.1000.000,00 omdat zij de prijsopslag aan haar (eind)afnemers heeft kunnen doorberekenen. Bij de beoordeling van het desbetreffende doorberekeningsverweer (passing-on defence) zoekt de rechtbank aanknoping in het Nederlandse schadevergoedingsrecht en wel bij artikel 6:100 BW (voordeelverrekening). Dit artikel vergt een redelijkheidstoets en deze toets valt uit in het nadeel van Alstom. De rechtbank meent dat vrijwel uitgesloten kan worden dat de (eind)afnemers Alstom alsnog zullen aanspreken tot vergoeding van het aan hen doorberekende deel van de opslag, terwijl de aan TenneT te betalen schadevergoeding in belangrijke mate ten goede zal komen aan diezelfde eindgebruikers, gedeeltelijk door doorberekening in de toekomstige energieprijzen en verder via de Staatskas. TenneT is immers een 100% staatsdeelneming.

Uitspraken

Deze uitspraak is een vervolg op het tussenvonnis van de rechtbank van 24 september 2014 in deze zaak (ECLI:NL:RBGEL:2014:6118) en het arrest van het gerechtshof van 2 september 2014 in de zaak tegen ABB (ECLI:NL:GHARL:2014:6766).
 
De volledige uitspraak is via onderstaand ECLI-nummer te lezen.

Uitspraken