Laden...

Rechtbank vernietigt vergunningen bouw mestverwerkingsinstallatie Groenlo

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank vernietigt vergunningen bouw mestverwerkingsinstallatie Groenlo
Arnhem, 28 juni 2019

De rechtbank vernietigt de omgevings- en waterwetvergunningen voor het bouwen van mestverwerkingsinstallatie op een bedrijventerrein een Groenlo. Volgens de rechtbank is in deze vergunningen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er geen milieueffectenrapport is gemaakt. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel moeten hierdoor nieuwe besluiten nemen.

Het bouwplan voor de mestverwerkingsinstallatie heeft betrekking op een installatie waarin 450.000 ton drijfmest en 150.000 ton vaste mest en berm/natuurgras zullen worden verwerkt tot biogas en mestkorrels. Na het doorlopen van een zuiveringsproces wordt het afvalwater geloosd op de Leerinkbeek. Omwonenden en enkele milieuorganisaties stelden beroep in bij de rechtbank tegen de vergunningen die door het college van Gedeputeerde Staten en het waterschap zijn verleend voor de bouw van deze installatie.

Milieugevolgen onvoldoende toegelicht

De rechtbank oordeelt dat in de vergunningen onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom geen milieueffectrapport is gemaakt. Zo’n rapport maakt milieugevolgen inzichtelijk. Vooral de milieugevolgen over de energie-efficiëntie van de installatie, over de potentieel in het afvalwater voorkomende schadelijke stoffen en over de uitstoot van stikstof zijn onvoldoende gemotiveerd.

Extra voorschriften

Verder moet opnieuw worden bekeken of voorschriften nodig zijn in verband met de energie-efficiëntie van de installatie. Ook moet worden bekeken of aan de vergunning monitoringsvoorschriften moeten worden verbonden. Dit onder meer om de gevolgen van in het afvalwater voorkomende schadelijke stoffen in de gaten te houden. Verder moeten in de vergunning nog extra voorschriften worden opgenomen over de stofuitstoot, de maximale opslagcapaciteit van biogas en de gebruiksduur van de warmtekrachtkoppeling.

Vergunningen vernietigd

De rechtbank vernietigt daarom de omgevingsvergunning en de waterwetvergunning. Het college van Gedeputeerde Staten en het waterschap moeten nieuwe besluiten nemen. De uitspraak betekent niet dat het bedrijf van de baan is. Gedeputeerde Staten en het waterschap kunnen opnieuw vergunningen verlenen, maar moeten dan eerst nauwkeuriger de gevolgen voor het milieu in kaart brengen en in ieder geval extra voorschriften in de vergunning opnemen.

Uitspraak vergunning Wet natuurbescherming volgt

De uitspraken gaan over de omgevingsvergunning en de waterwetvergunning. De zaak over de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is aangehouden. Daarover volgt later een uitspraak.

Uitspraken