Laden...

Rechtbank weigert gemachtigde vanwege beledigende en agressieve teksten in processtukken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank weigert gemachtigde vanwege beledigende en agressieve teksten in processtukken
Arnhem, 30 september 2019

De rechtbank weigert een man als gemachtigde in 2 bestuursrechtzaken vanwege zijn beledigende, smadelijke en bedreigende taalgebruik. Door het taalgebruik is de normale gang van de beroepsprocedure ernstig verstoord. Een partij kan zich in een procedure bij de bestuursrechter laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Als tegen een persoon ernstige bezwaren bestaan, dan kan de bestuursrechter deze persoon als gemachtigde weigeren.

De gemachtigde voert vele procedures op het gebied van de Belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM). De laatste tijd is zijn taalgebruik zodanig grensoverschrijdend, dat hij al eens in individuele zaken als gemachtigde is geweigerd door de rechtbank Gelderland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In andere uitspraken van verschillende gerechten is hij gewaarschuwd voor deze mogelijkheid.

Gedragsverandering

In deze procesbeslissingen biedt de rechtbank de gemachtigde een duidelijke keuze aan. Of hij gaat een constructieve samenwerking aan met de rechtbank voor een efficiënte afwikkeling van de vele geschilprocedures en verandert daarvoor zijn gedrag. Of hij blijft doorgaan op dezelfde weg. In dat laatste geval zal de rechtbank maatregelen nemen om in alle zaken waarbij hij is betrokken de belangen van zijn cliënten én de belangen van de medewerkers van de rechtbank te beschermen tegen zijn beledigende en agressieve taalgebruik.

Procesbeslissing

Tegen deze procesbeslissingen kan pas hoger beroep worden ingesteld als er een einduitspraak is. De eisers in de 2 zaken waarbij de man gemachtigde is krijgen de gelegenheid om binnen 4 weken aan te geven of zij de procedure willen voortzetten met bijstand van een andere gemachtigde.

Uitspraken