Laden...

Rechtbank wijst vordering tijdelijk rijbewijs af

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechtbank wijst vordering tijdelijk rijbewijs af
Arnhem, 17 januari 2017

De bestuursrechter heeft het verzoek van een vrouw uit Nijmegen om haar een tijdelijk rijbewijs te verstrekken – met daarop een pasfoto waarbij de vrouw een vergiet draagt – afgewezen.

Hoofd onbedekt

De gemeente Nijmegen heeft de aanvraag van een vrouw uit Nijmegen tot verlenging van haar rijbewijs niet in behandeling genomen omdat de vrouw een pasfoto heeft ingeleverd die niet voldoet aan de in artikel 28 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 genoemde fotomatrix. Dit artikel stelt onder meer als voorwaarde dat het hoofd van de aanvrager onbedekt moet zijn.

Spoedeisend belang

Volgens de vrouw, lid van de Kerk van het Vliegend Spaghetti Monster, is sprake van een spoedeisend belang omdat zij haar rijbewijs nodig heeft voor het volgen van colleges, het onderhouden van sociale contacten en het bijwonen van religieuze bijeenkomsten. Zij reist met haar auto meer dan 30 duizend kilometer per jaar en ervaart de weigering van de gemeente om haar rijbewijs te verlengen als straf vanwege haar godsdienst. Zij vindt dat de gemeente haar voor de duur van de procedure een tijdelijk rijbewijs kan verstrekken, waarop zij met vergiet op de foto staat. Inhoudelijk heeft de Nijmeegse betoogd dat de vraag of godsdienstige redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd dient te worden beantwoord aan de hand van haar levensovertuiging. De vrouw is streng in de leer en draagt haar vergiet altijd en zij beschouwt dit ook als noodzaak/regel, zelfs als dit haar voor moeilijke keuzes stelt.

Geen godsdienst

Volgens de gemeente  is er geen sprake is van spoedeisend belang en is een tijdelijk rijbewijs niet mogelijk. Daarnaast vindt de gemeente dat het pastafarisme geen godsdienst is.

Verzoek afgewezen

De bestuursrechter heeft het verzoek afgewezen, omdat sprake is van onvoldoende spoedeisend belang. Ook kan de voorzieningenrechter de gemeente niet opdragen om de vrouw een tijdelijk rijbewijs te verstrekken. Daarnaast heeft zij niet aangetoond dat de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster zich ertegen verzet dat zij gebruik maakt van een rijbewijs waarop zij zonder vergiet staat afgebeeld.

Uitspraken