Laden...

Rechter hoeft geen uitspraak te doen in zaak over granulietstort

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechter hoeft geen uitspraak te doen in zaak over granulietstort
Arnhem, 12 oktober 2020

De gemeente West Maas en Waal trekt het verzoek om voorlopige voorziening - om Over de Maas CV te laten stoppen met de stort van granuliet - in. Na overleg tussen de partijen en de daarbij gedane toezeggingen ziet de gemeente geen aanleiding meer om het verzoek te handhaven. Door de intrekking hoeft de voorzieningenrechter geen uitspraak meer te doen. 

Bij een zandwin-en natuurontwikkelproject wordt in een groot deel van het gebied nieuwe riviergebonden natuur ontwikkeld, waarbij de rivier wordt verondiept met granuliet. De gemeente West Maas en Waal stelt dat de granulietstort gevaar voor de volksgezondheid kan opleveren.  Daarom vroeg zij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de stort stil te leggen, maar de Minister wees dit verzoek af.

Review

Op 5 oktober behandelde de voorzieningenrechter het verzoek van de gemeente West Maas en Waal om stopzetting van de granulietstort in Over de Maas. Tijdens de zitting verklaarde Over de Maas CV bereid te zijn de stort van granuliet in het project Over de Maas tijdelijk op te schorten, mits de door Arcadis uit te voeren review op de vereiste zorgvuldige manier door kan blijven gaan. Partijen spraken tijdens de zitting af om met Arcadis in overleg te gaan over de planning van dit onderzoek. De voorzieningenrechter heeft het onderzoek ter zitting vervolgens geschorst om dit overleg mogelijk te maken.

Tijdelijke stop

De voorzieningenrechter ontving vervolgens bericht van de gemeente West Maas en Waal dat Arcadis aangaf voor een zorgvuldig proces van monsterneming tot en met uiterlijk 13 november 2020 nodig te hebben. Over de Maas CV zegde toe na 13 november te stoppen met het toepassen van granuliet in Over de Maas, of zoveel eerder als het proces tot monsterneming door Arcadis is voltooid. Deze (tijdelijke) stop duurt in ieder geval voort tot en met het moment van openbaarmaking van de externe review van Arcadis.

Verzoek ingetrokken

Hoewel de gemeente met het verzoek om voorlopige voorziening beoogde te bereiken dat de toepassing van granuliet hangende de beroepsprocedure zou worden gestaakt, komt Over de Maas CV hiermee grotendeels tegemoet aan het verzoek van de gemeente. Daarbij onderkent de gemeente - met Over de Maas CV - het belang van een zorgvuldige externe review die de onderzoekers in onafhankelijkheid dienen uit te kunnen voeren. Met de toezegging van Over de Maas CV wordt dit zorgvuldige proces wat de gemeente betreft voldoende in acht genomen. Daarbij heeft Over de Maas CV aangegeven definitief te zullen stoppen met het toepassen van granuliet indien de resultaten van de externe review daartoe aanleiding geven. De gemeente heeft hierin aanleiding gezien het verzoek om voorlopige voorziening in te trekken. De voorzieningenrechter doet daarom geen uitspraak meer.

Bodemprocedure

Er loopt nu nog een bodemprocedure (hoofdzaak) bij de rechtbank; daarnaast loopt er nog een bodemprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank zal de hoofdzaak ter zijner tijd op zitting plannen.

Uitspraken