Laden...

Rechter verplicht Monuta en OR om aan vakbonden informatie te verstrekken over reorganisatie

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechter verplicht Monuta en OR om aan vakbonden informatie te verstrekken over reorganisatie
Apeldoorn, 20 januari 2017

Zowel Monuta als de ondernemingsraad (OR) moeten bepaalde inlichtingen verstrekken aan de vakbonden. Dit heeft de voorzieningenrechter vandaag bepaald in kort geding tussen de vakbonden FNV en CNV en de Monuta en de OR.

Aanleiding van het kort geding was een op handen zijnde reorganisatie bij Monuta. Hierdoor zouden alle 130 uitvaartverzorgers boventallig worden verklaard en opnieuw moeten solliciteren naar hun eigen functie. Volgens de vakbonden hadden Monuta en de OR hun niet tijdig en onvolledig geïnformeerd en weigerden zij de vakbonden te voorzien van relevante informatie.  Aldus handelden Monuta en de OR in strijd met de toepasselijke CAO, de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en de eisen van goed werkgeverschap.

Monuta en de OR en stelden dat zij aan haar informatieplicht hebben voldaan. Zo zouden zij meerdere keren hebben geprobeerd om in gesprek te komen met de vakbonden.

De rechter oordeelt dat de OR op grond van de WOR verplicht is aan belanghebbenden informatie te verschaffen over de wijze waarop de medezeggenschapsrechten van werknemers binnen de onderneming worden ingevuld. In dit geval zijn de vakbonden ook belanghebbenden nu zij leden hebben onder de werknemers van Monuta. De te verstrekken informatie is door de rechter beperkt tot het reglement van de OR en verslagen van de OR-vergaderingen van 2016.  Daarnaast heeft de rechter de werkgever, Monuta, veroordeeld om aan de vakbonden de adviesaanvraag en het door de OR gegeven advies te verstrekken. Monuta is op grond van CAO bepalingen verplicht de vakbeweging te informeren en inzicht te verstrekken over kwesties die van invloed (kunnen) zijn op de werkgelegenheid. De rechter oordeelt dat Monuta daarin tekort is geschoten.  Ook had Monuta de vakbonden pas in een zeer laat stadium over haar plannen ingelicht, toen de reorganisatie al op het punt van beginnen stond. Daarmee had Monuta, aldus de rechter, de vakbonden onnodig op een informatieachterstand gezet.

Een tweede door de vakbonden over deze reorganisatie aangespannen kort geding staat gepland voor 26 januari a.s. om 11.00 uur.

Uitspraken