Laden...

Rechter: vmbo-school moet leerling weer toelaten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechter: vmbo-school moet leerling weer toelaten
Arnhem, 19 september 2018

De voorzieningenrechter beslist in kort geding dat een VMBO-school een leerling weer tot de school moet toelaten. De voorzieningenrechter oordeelt dat de school onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat is voldaan aan het wetsartikel waarin staat wanneer een school een leerplichtige leerling definitief van school kan verwijderen.

Illustratieve afbeelding

Het ging in deze zaak om een leerplichtige leerling van 16 jaar van een VMBO-school, die net voor de zomervakantie door de directeur van de school was verwijderd wegens wangedrag. De leerling was de afgelopen 2 jaar veelvuldig de klas uitgestuurd en er waren een aantal incidenten geweest. Onder andere een vechtpartij met een leerling en het uitschelden van een docent. Voor deze incidenten kreeg de leerling een schorsing. In maart van dit jaar was er weer een incident en is de leerling opnieuw voor 3 dagen geschorst. Vervolgens is hij in overleg met zijn ouders door de school tijdelijk naar een bovenschoolse voorziening geplaatst, waar hij in een kleinschalige setting meer kon worden begeleid en ondersteund. Nadat zich in juni van dit jaar weer een incident voordeed - waarover overigens beide partijen een andere interpretatie geven - besloot de school om de leerling definitief van school te verwijderen. Een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) was bereid de leerling na de zomervakantie toe te laten. De ouders van de leerling waren het hiermee niet eens, onder meer niet omdat zij een school voor VSO niet passend vinden voor hun kind. Zij vinden het in zijn belang is dat hij het onderwijs op zijn eigen VMBO-school kan blijven volgen, ook vanwege het feit dat dit jaar het eindexamenjaar voor hem is. Zij eisten daarom dat hun zoon weer werd toegelaten tot de school.

Wet op het Voorgezet Onderwijs

Op grond van artikel 27 lid 1 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) kan een leerplichtige leerling pas definitief van school worden verwijderd als er een andere school bereid is de leerling toe te laten. Dat kan ook een school voor VSO zijn, als de leerling aan de criteria daarvoor voldoet.

Weer toelaten tot school

De voorzieningenrechter oordeelt dat de school onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een school voor VSO passend is voor de leerling. Niet gebleken is dat de school daarnaar voldoende onderzoek heeft gedaan en dat een benodigde toelaatbaarheidsverklaring voor een school voor VSO volgens de geldende regels is afgegeven. De school heeft de stukken die daar over gaan niet aan de voorzieningenrechter laten zien. De school heeft daarmee onvoldoende onderbouwd dat is voldaan aan artikel 27 lid 1 WVO en moet de leerling daarom weer toelaten tot de school.

Uitspraken