Laden...

Veroordeling (ex-)militair voor verduisteren tegemoetkoming reiskosten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Veroordeling (ex-)militair voor verduisteren tegemoetkoming reiskosten
Arnhem, 08 juli 2019

De militaire kamer veroordeelt een 49-jarige (ex-)militair uit Eindhoven voor het verduisteren van ontvangen tegemoetkomingen in zijn reiskosten. Hij krijgt een voorwaardelijke werkstraf van 50 uur opgelegd. De man werd ook verdacht van oplichting en strafbare onjuiste gegevensverstrekking. De militaire kamer spreekt de man hiervan vrij. 

Verduistering

De man werkte op de Vliegbasis Eindhoven en had een woning in Noordwijkerhout en een woning in Eindhoven. Het adres in Noordwijkerhout staat sinds 10 juli 2007 opgenomen in de Gemeentelijke Basisadministratie, later de Basisregistratie Personen (BRP). Dit adres had hij ook opgegeven in het personeelsadministratiesysteem van Defensie als zijn woonadres. De man ontving tussen 1 september 2015 en 1 december 2015 een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer over het traject Noordwijkerhout-Eindhoven. Omdat hij voornamelijk vanaf de woning in Eindhoven naar de vliegbasis reisde, ontving hij tegemoetkomingen waar hij geen recht op had. De man heeft deze tegemoetkomingen niet terug betaald. Daarom is sprake van verduistering.

Geen oplichting of strafbare onjuiste gegevensverstrekking

Hoewel de man op 2 juli 2008 zijn adres in Noordwijkerhout aan Defensie doorgaf, terwijl hij volgens de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) in Eindhoven stond ingeschreven, is er nog geen sprake van oplichting. De wet en de Hoge Raad stellen strenge voorwaarden aan een bewezenverklaring  van oplichting. In dit geval wordt niet voldaan aan de strenge voorwaarden voor oplichting. Daarom wordt de man daarvan vrijgesproken.

De man is ook vrijgesproken van het verschaffen van onjuiste gegevens, anders dan door valsheid in geschrift. Door op 2 juli 2008 een adres op te geven waar hij niet stond ingeschreven, pleegde de man in beginsel weliswaar valsheid in geschrift, maar daar is hij niet voor vervolgd.

Redenen voor de straf

Bij het opleggen van de voorwaardelijke werkstraf houdt de militaire kamer rekening met verschillende omstandigheden. De man heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van geld van het Ministerie van Defensie. Daar staat tegenover dat Defensie wist van zijn 2 woningen, maar niet eerder ingreep. De militaire kamer sluit verder niet uit dat de man mede tot zijn gedrag is gekomen door onduidelijkheden in de regelgeving en vanwege een klimaat op de vliegbasis waarbinnen ook andere militairen het niet erg nauw namen met de vergoedingsregelingen. Tot slot weegt de militaire kamer mee dat de verdenking grote gevolgen voor de man heeft gehad en dat de man niet eerder is veroordeeld voor het plegen van een strafbaar feit.

Uitspraken