Laden...

Veroordelingen voor mishandeling badmeester(s) Arnhem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Veroordelingen voor mishandeling badmeester(s) Arnhem
Zutphen, 16 april 2019

De rechtbank veroordeelt twee 22-jarige mannen, een man van 20 en een vrouw van 21 jaar, allemaal afkomstig uit Arnhem, tot gevangenisstraffen. Zij maakten zich schuldig aan het samen plegen van poging tot zware mishandeling van een badmeester. Daarnaast is 1 van de mannen veroordeeld voor het mishandelen van een andere badmeester. De opgelegde gevangenisstraffen variëren van 4 maanden tot 7 maanden. Ook moeten de Arnhemmers schadevergoedingen betalen.

Op 27 juli 2018 grepen de 3 mannen een 20-jarige badmeester in zwembad Klarenbeek in Arnhem bij zijn keel en drukten hem tegen een muurtje. Op een later moment werd hij door de 3 mannen en de vrouw geslagen en geschopt tegen zijn lichaam en zijn hoofd. Ook een andere badmeester is geslagen.

Geen bewijs

De officier van justitie eiste voor het dichtknijpen van de keel een veroordeling voor het gezamenlijk plegen van poging tot zware mishandeling. Het slaan en schoppen was in de ogen van de officier van justitie het samen plegen van poging tot doodslag. De rechtbank oordeelt anders. Volgens de rechtbank kan niet worden bewezen dat de mannen met het bij de keel grijpen de badmeester opzettelijk zwaar lichamelijk letsel hebben willen toebrengen. De rechtbank veroordeelt de mannen daarom niet voor een poging tot zware mishandeling, maar voor het medeplegen van mishandeling.

Lagere straffen

De rechtbank kwalificeert het schoppen tegen het hoofd en lichaam als het medeplegen van poging tot zware mishandeling. Er is volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat de Arnhemmers de badmeester hebben proberen te doden. Omdat de rechtbank andere feiten bewezen vindt dan de officier van justitie, legt zij ook lagere straffen op.

Impact

In verschillende media zijn de gevolgen van de mishandelingen in de weken na het incident aanzienlijk ernstiger voorgesteld. Dat neemt niet weg dat de Arnhemmers zich op volstrekt ontoelaatbare wijze hebben gedragen. Dit blijkt ook uit de zitting voorgelezen slachtofferverklaring. De mishandeling had grote impact op de badmeester.

Hoogste straf

Een 20-jarige man maakte zich schuldig aan het gepleegde geweld tegen de 20-jarige badmeester,  mishandelen van de andere badmeester en wapenbezit. De rechtbank legt 7 maanden gevangenisstraf op. De man krijgt daarmee de hoogste straf.

Bijzondere voorwaarden

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man voor zijn rol in het geheel en bezit van munitie. Hij krijgt een gevangenisstraf van 150 dagen opgelegd, waarvan 65 dagen voorwaardelijk. Die 65 dagen hoeft de man niet uit te zitten als hij zich aan de bijzondere voorwaarden houdt. Dit zijn een meldplicht bij de reclassering, een behandeling bij Kairos, het meewerken aan het vinden van dagbesteding en het voortzetten van de begeleiding die de man al ontvangt van Zorgplus. Ook moet de man een taakstraf van 80 uur uitvoeren.

6 maanden cel

De andere 22-jarige Arnhemmer krijgt een celstraf van 6 maanden voor zijn aandeel in het geweld tegen de badmeester.

Rol vrouw

De vrouw speelde geen rol bij het dichtknijpen van de keel van de badmeester. Wel had ze een rol bij het slaan en schoppen van hem. Zij krijgt daarom een lagere straf dan de 3 mannen, namelijk een gevangenisstraf van 4 maanden. Hiervan zijn 2 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Dit zijn een meldplicht bij de reclassering, een behandeling bij Kairos en het accepteren van hulp bij het op orde brengen van haar financiën en het vinden van zinvolle dagbesteding.

Schadevergoeding

Tot slot moet alle veroordeelden aan de 20-jarige badmeester een schadevergoeding van ongeveer  1.800 euro betalen. De 20-jarige man moet daarbij nog 1.000 euro schadevergoeding betalen voor het slaan van de andere badmeester

Uitspraken