Laden...

Vitesse verliest kort geding over gebruik GelreDome na 1 oktober 2023

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vitesse verliest kort geding over gebruik GelreDome na 1 oktober 2023
Arnhem, 28 februari 2023

De kortgedingrechter wijst de vordering van Vitesse af, om ook na 1 oktober 2023 van stadion GelreDome gebruik te kunnen blijven maken. De rechter maakte haar beslissing via een zogenoemd kop-staartvonnis kenbaar. De motivering van de beslissing volgt over 2 weken.

Op 10 februari stonden Vitesse, haar verhuurder en de eigenaar van stadion GelreDome tegenover elkaar in de rechtbank in Arnhem. In dit kort geding vorderde Vitesse dat haar wordt toegestaan om - ook na 1 oktober 2023 - het stadion te blijven gebruiken, onder de voorwaarden zoals opgenomen in de (onder)huurovereenkomst. Deze maatregel zou dan gelden voor de duur van de andere lopende rechtszaken tussen deze partijen, in ieder geval tot en met het einde van het voetbalseizoen 2023/2024. De kortgedingrechter wijst vandaag deze vordering van Vitesse af. 

KNVB-licentie

De Arnhemse voetbalclub zegde in september 2018 de huur op van het stadion per 1 oktober 2023. Om zeker te zijn van een KNVB-licentie voor het seizoen 2023/2024, zou Vitesse voor 1 maart 2023 aan de KNVB kenbaar moeten maken dat zij voor het nieuwe seizoen over een stadion in Nederland beschikt. Vitesse stapte daarom naar de rechter om in een kort geding af te dwingen dat de voetbalclub – zolang de andere rechtszaken nog lopen – in ieder geval voor het gehele seizoen 2023/2024 in de GelreDome zou kunnen blijven spelen. 

Onderhandelingen

Tijdens de zitting van 10 februari namen partijen op voorstel van de rechter ruim de tijd om met elkaar te onderhandelen over hun langlopende conflict. Aan het einde van die zittingsdag was er echter nog geen oplossing bereikt, zodat partijen de rechter vroegen om de zaak aan te houden tot woensdag 15 februari. Die dag berichtte Vitesse de rechtbank dat er geen resultaat was bereikt en er dus een vonnis moest komen. De rechter heeft toen aan partijen gevraagd of zij toch niet langer wilden onderhandelen. ‘Partijen hebben elkaar immers nodig’, zoals de rechter ook tijdens de zitting al had gezegd. Die extra tijd heeft echter niet geholpen: partijen hebben voor de deadline van vandaag geen oplossing bereikt, zodat – zoals aangekondigd – de rechter vandaag een kop-staartvonnis wijst.

Kop-staartvonnis

De beslissing van vandaag is een voorlopig oordeel van de rechter, gebaseerd op wat er in deze kortgedingprocedure naar voren is gebracht. Er was snelheid geboden en partijen hebben tot het laatste moment met elkaar onderhandeld. Daarom is de beslissing opgenomen in een kop-staartvonnis. Daarin staat alleen tussen wie de procedure speelt en welke beslissing de rechter heeft genomen. Normaal gesproken legt een rechter in een vonnis ook uitgebreid uit hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. Bij een kop-staartvonnis ontbreekt die motivering. De reden daarvoor is de gevraagde snelheid van de beslissing. De motivering van het kop-staartvonnis volgt over 2 weken. Vitesse kan tegen deze beslissing in hoger beroep.

Andere rechtszaken

Tussen Vitesse, haar verhuurder en de eigenaar van het Gelredome lopen nog 2 rechtszaken bij de rechtbank Gelderland. In deze 2 zogenoemde bodemzaken, die draaien om het door Vitesse gepretendeerde ‘eeuwigdurend speelrecht’, zijn de zittingen op 9 en 14 maart 2023.

Uitspraken