Laden...

Voorlopig recht op vergoeding voor drie uur huishoudelijke hulp per week

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Voorlopig recht op vergoeding voor drie uur huishoudelijke hulp per week
Arnhem, 09 maart 2015

De gemeente Montferland mag de aanvragen om huishoudelijke hulp op grond van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) van inwoners niet zonder meer weigeren, omdat de eerste drie uren huishoudelijke hulp per week algemeen gebruikelijk zouden zijn. Dit heeft de bestuursrechter van de rechtbank Gelderland bepaald.

Bezwaar

De twee inwoners van ’s-Heerenberg (gemeente Montferland) die al geruime tijd huishoudelijke hulp op grond van de oude Wmo ontvingen, houden voorlopig recht op drie uur huishoudelijke hulp per week. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit van de gemeente dat zij met ingang van 1 januari 2015 geen recht meer hebben op huishoudelijke hulp. De gemeente moet nog op deze bezwaarschriften beslissen. De verzoekers vroegen aan de bestuursrechter om te beslissen dat zij voorlopig huishoudelijke hulp moeten krijgen van de gemeente.

Individuele omstandigheden

In het verleden (december 2014 en juni 2014) is aan de inwoners een indicatie voor huishoudelijke hulp van resp. drie uur en 2,5 uur verstrekt. Zij kregen de indicatie tot en met 31 december 2014 volgens de oude Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2007). Volgens de beleidsregels van de gemeente is huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 een algemeen gebruikelijke voorziening. Dat betekent, volgens de gemeente, dat de betrokkene de eerste drie uur huishoudelijke hulp zelf moet betalen.

De gemeente heeft, door zonder meer te stellen dat de eerste drie uur hulp algemeen gebruikelijk zijn, de individuele omstandigheden van de inwoners ten onrechte niet bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Uit de gemeentelijke beleidsregels vloeit voort dat er altijd een op de persoon toegespitst onderzoek moet plaatsvinden.

Toelichting

Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verplicht om mensen met een beperking of psychische problematiek te compenseren voor de beperkingen die zij ondervinden bij hun zelfredzaamheid en participatie wanneer zij, zoals deze inwoners, geen hulp kunnen krijgen van hun sociaal netwerk.

De bestuursrechter is er niet van overtuigd dat het uitgangspunt dat de eerste drie uur huishoudelijke hulp een algemeen gebruikelijke voorziening is. Algemeen gebruikelijke voorzieningen moeten ook in financiële zin passend zijn voor een betrokkene met een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Het schoonmaken van een woning moet als een algemeen dagelijkse levensverrichting worden gezien. Wanneer er geen schoon huis is, bestaat er een risico op vervuiling en aantasting van de gezondheid.

Uitspraken