Laden...

Voorzieningenrechter: stort van granuliet mag voorlopig doorgaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Voorzieningenrechter: stort van granuliet mag voorlopig doorgaan
Arnhem, 25 juni 2020

De stort van granuliet bij het Project Over de Maas mag voorlopig doorgaan. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. Volgens de gemeente West Maas en Waal zou de stort een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren. De rechter oordeelt dat er geen aanknopingspunten zijn dat de stort van het granuliet leidt tot verontreiniging.  

Het project Over de Maas is een zandwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal. In de uiterwaarden wordt zand en grind gewonnen met drijvende verwerkingsinstallaties en per schip afgevoerd. Daarnaast wordt in een groot deel van het gebied nieuwe riviergebonden natuur ontwikkeld. Hiertoe wordt de rivier verondiept door granuliet in het water te storten. Granuliet is een materiaal dat een restproduct vormt van de weg- en spoorwegbouw. 

De gemeente vreest - mede naar aanleiding van berichten in de media en contacten met door haar geraadpleegde deskundigen - dat door de aanwezigheid van flocculant in het granuliet acrylamide kan vrijkomen. Deze stof kan volgens de gemeente gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Daarom heeft zij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de stort stil te leggen. De Minister heeft dit verzoek afgewezen.

Stort mag voorlopig doorgaan

Voor storten van granuliet is in beginsel een vergunning nodig. Die vergunning is echter niet nodig als het granuliet grond is en een afvalstof is ‘die nuttig wordt toegepast’, zoals dit in jurisprudentie wordt omschreven.

De voorzieningenrechter komt tot het voorlopige oordeel dat het granuliet inderdaad als grond en als afvalstof moet worden aangemerkt. De vraag of het granuliet nuttig wordt toegepast is echter te complex om te beantwoorden in deze voorlopige voorzieningenprocedure. Er zijn geen aanknopingspunten dat de stort van het granuliet leidt tot onaanvaardbare verontreiniging van Over de Maas. Daarom wegen de belangen van de gemeente onvoldoende om de stort van granuliet stil te leggen. De stort van granuliet mag daarom voorlopig doorgaan.

Uitspraken