Laden...

Vordering van gemeenten tot terugbetaling zorggelden afgewezen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vordering van gemeenten tot terugbetaling zorggelden afgewezen
Arnhem, 30 augustus 2018

De rechtbank wijst de vordering van de gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe af. De gemeenten verzochten de rechtbank om de bestuurder van zorgaanbieder Job Lanceer te veroordelen tot het terugbetalen van 1,3 miljoen euro aan uitbetaalde zorggelden.

Vordering van de gemeenten

De gemeenten verzochten enerzijds Job Lanceer te veroordelen tot het terugbetalen van alle zorggelden die de gemeenten in de periode 2015 tot en met 2017 aan Job Lanceer hebben uitgekeerd. Anderzijds verzochten zij de bestuurder van Job Lanceer te veroordelen om dit bedrag persoonlijk aan de gemeenten terug te betalen. Omdat Job Lanceer na het starten van deze procedure failliet is verklaard, is de procedure tegen Job Lanceer op grond van de wet geschorst. De zaak loopt daarom alleen nog maar tegen de bestuurder persoonlijk.
De gemeenten eisten van hem als bestuurder vergoeding van bedragen die zij op grond van overeenkomsten aan Job Lanceer hebben uitbetaald. Volgens de gemeenten leverde Job Lanceer niet de zorg zoals die in de overeenkomsten was afgesproken.

Niet voldoende onderbouwd dat overeenkomsten niet zijn nagekomen

De rechtbank oordeelt dat de gemeenten hun standpunt, dat Job Lanceer niet de zorg heeft geleverd zoals die in de overeenkomsten was afgesproken, onvoldoende hebben onderbouwd. De gemeenten hebben onvoldoende duidelijk gemaakt welke afspraken zij precies met Job Lanceer over de te verlenen zorg hebben gemaakt. Bovendien maakten zij ook onvoldoende duidelijk waarom zij vinden dat Job Lanceer deze afspraken heeft geschonden. Daarom kan ook van aansprakelijkheid van de bestuurder geen sprake zijn.

De gemeenten wezen in deze procedure steeds op bevindingen van een toezichthouder en rapporten van de sociale recherche. Daarin zijn verklaringen van oud-medewerkers en oud-cliënten van Job Lanceer over de zorgverlening door Job Lanceer opgenomen. Deze stukken houden niet in dat Job Lanceer tussen 2015 en 2017 helemaal geen zorg heeft verleend. Daarom hadden de gemeenten moeten uitleggen waarom zij menen dat alle in die periode uitbetaalde bedragen ten onrechte zijn uitbetaald. Dat is onvoldoende gebeurd. Dan kan het nog zo zijn dat zij menen dat een gedeelte van de uitbetaalde bedragen onterecht aan Job Lanceer is uitbetaald, maar ook dat hebben de gemeenten niet voldoende duidelijk gemaakt.
Daarnaast overweegt de rechtbank dat uit de door de gemeenten ingestuurde stukken - als dat duidelijker was uitgelegd - wellicht zou kunnen blijken dat sprake is geweest van tekortkomingen in de zorgverlening door Job Lanceer. Maar ook als wordt aangenomen dat de zorgverlening door Job Lanceer tekortkomingen kende, hadden de gemeenten - in het licht van de uitleg die de bestuurder heeft gegeven over de achtergrond van de zorgverlening door Job Lanceer - beter moeten onderbouwen waarom de omstandigheid dat Job Lanceer geconstateerde verbeterpunten niet heeft opgepakt betekent dat Job Lanceer in strijd met de overeenkomsten heeft gehandeld. Daar zijn de gemeenten helemaal niet op ingegaan. Daar komt bij dat ook als Job Lanceer door verbeterpunten niet op te pakken in strijd met de afspraken handelde, dat niet zomaar betekent dat de bestuurder de uitbetaalde zorggelden dan maar aan de gemeenten moet vergoeden.

Ook tegenvordering bestuurder afgewezen

De bestuurder van Job Lanceer heeft op zijn beurt de rechtbank verzocht de gemeenten te veroordelen aan hem de schade te vergoeden die hij heeft geleden. Die schade zou zijn ontstaan doordat de gemeenten zijn eer en goede naam hebben geschonden en doordat de gemeenten beslag hebben gelegd.
De rechtbank wijst de vordering af, omdat de bestuurder onvoldoende heeft onderbouwd dat over hem persoonlijk onrechtmatige uitingen zijn gedaan en waarom het beslag onrechtmatig was.

Uitspraken