Laden...

Vrijspraak van mensenhandel, afpersing en oplichting van 4 vrouwen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vrijspraak van mensenhandel, afpersing en oplichting van 4 vrouwen
Arnhem, 10 mei 2019

De rechtbank spreekt een 25-jarige man uit Nijmegen vrij van mensenhandel van 6 vrouwen. Ook spreekt de rechtbank hem vrij van oplichting van 4 vrouwen, afpersing van 2 vrouwen en mensenhandel van 1 minderjarig meisje. De man is wel veroordeeld voor ontucht met dat minderjarige meisje en de oplichting van 2 vrouwen. Hiervoor legt de rechtbank hem een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden op. Ook krijgt hij een contactverbod met het minderjarige meisje.

Geen uitbuiting

De rechtbank oordeelt dat niet bewezen kan worden dat de man de 6 vrouwen wilde uitbuiten door hen telefoonabonnementen te laten afsluiten en zelf de verkregen telefoons door te verkopen. Uitbuiting houdt in dat je een ander arbeid of diensten laat verrichten, waar geen eerlijke vergoeding tegenover staat om er zelf beter van te worden. In deze zaak blijkt niet dat de man het doel van uitbuiting had. Alle vrouwen hebben slechts 1 dag telefoonabonnementen afgesloten. Zij zijn met die activiteiten maar een korte tijd bezig geweest en zij werden daarbij door de man niet noemenswaardig beperkt in hun bewegingsvrijheid of op een andere manier beperkt. Daarnaast is er onvoldoende bewijs waaruit blijkt dat de man het minderjarige meisje seksueel uitbuitte of dat hij dat wilde doen. Zo bleek niet dat betaald werd voor de seks die zij had.

Geen oplichting door telefoonabonnementen

Daarnaast spreekt de rechtbank de man vrij van oplichting van 4 vrouwen. Hij vertelde deze vrouwen  dat hij iemand kende die telefoonabonnementen uit het systeem kon verwijderen. Bij enkele van deze vrouwen is het bij 1 leugen gebleven en 1 enkele leugen is onvoldoende om van oplichting te kunnen spreken. Van sommige vrouwen mocht – kijkend naar hun opleidingsniveau - daarnaast worden verwacht dat zij onderzoek hadden gedaan naar de mededeling van de man dat hij wel iemand wist die de telefoonabonnementen uit het systeem kon verwijderen. Het moet voor deze vrouwen duidelijk zijn geweest dat zij met het afsluiten van de abonnementen telefoonwinkels misleidden en daarom lag het voor de hand dat zij de man niet op zijn woord zouden geloven. 

Geen afpersing

De rechtbank spreekt de man ook vrij van afpersing, omdat niet bleek dat hij de 2 betrokken vrouwen met geweld of bedreiging met geweld heeft gedwongen om telefoonabonnementen af te sluiten.

Oplichting en ontucht met een minderjarige

De man maakte zich wel schuldig aan het oplichten van 2 vrouwen. Bij 1 van die vrouwen vertelde de man verschillende leugens, waarna zij 5 telefoonabonnementen afsloot en de ontvangen telefoons en contracten aan de man gaf. Omdat deze vrouw bij het afsluiten van de abonnementen een kwetsbare vrouw was, vindt de rechtbank dat van haar niet verwacht mag worden dat zij verder onderzoek zou hebben gedaan naar de mededelingen van de man.

De man vroeg ook aan een andere vrouw om telefoonabonnementen af te sluiten. Hij vertelde haar dat zijn tante bij Telecom werkt en dat zij abonnementen kon annuleren. Hijzelf en zijn zusje hadden dat ook al eens gedaan. Hij belde zijn ‘tante’ en de vrouw die opnam, bevestigde dat zij alles kon weghalen. Ook liet de man haar WhatsApp-berichten lezen waaruit bleek dat hij al een koper voor de telefoons had. De vrouw sloot vervolgens 4 telefoonabonnementen af en gaf de daarbij verkregen telefoons aan de man. De listige manier waarop de man bij deze vrouw te werk is gegaan maakt dat sprake is van oplichting.

Verder had de man in een periode van 8 maanden meerdere keren seks met een meisje van 14 jaar.
Hoewel de man dit ontkende, is er overtuigend bewijs dat hij de persoon is met wie zij seks had. 

Geen tbs-maatregel, wel contactverbod

De rechtbank vindt dat de man een grove inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het minderjarige meisje. Dit rekent de rechtbank hem zwaar aan. Daarnaast rekent zij de man aan dat hij zich bij de oplichting van 2 vrouwen liet leiden door snel en makkelijk geld verdienen zonder zich te bekommeren over de gevolgen voor de 2 vrouwen. De rechtbank komt tot een lagere straf dan de officier van justitie eiste, omdat de rechtbank veel minder feiten bewezen vindt. De rechtbank vindt een tbs-maatregel een te zware straf. Bovendien is dit ook niet geadviseerd door de psychiater en psycholoog die de man onderzochten.

Uitspraken