Laden...

Vrijspraak van schuld aan bedrijfsongeval Hedel

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vrijspraak van schuld aan bedrijfsongeval Hedel
Arnhem, 04 april 2019

De rechtbank spreekt een 56-jarige man uit Rosmalen vrij van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De man, vestigingsmanager, werd ervan verdacht dat hij als werkgever, feitelijk leidinggevende, onvoldoende heeft gedaan om zijn werknemers te wijzen op het nemen van veiligheidsmaatregelen. Volgens de rechtbank is hier geen sprake van. 

Op 21 mei 2015 vond in Hedel een dodelijk bedrijfsongeval plaats. Bij het lossen van goederen met een Kooiaap viel het voertuig op de steile weg van de dijk naar beneden. De chauffeur kwam onder de Kooiaap terecht. Waarschijnlijk droeg hij geen veiligheidsgordel.

Voldoende gewezen op dragen gordel

De vestigingsmanager is als werkgever en feitelijk leidinggevende als verdachte aangemerkt voor het overtreden van de Arbeidsomstandigheden wet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De rechtbank oordeelt dat de man voldoende heeft gedaan om zijn werknemers op het dragen van de veiligheidsgordel te wijzen, maar ook op de risico’s van het niet dragen daarvan. Binnen het bedrijf heeft hij daar ook voldoende op toegezien.

Omdat het werken met de Kooiaap niet was opgenomen in de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), is strikt genomen niet voldaan aan de eisen van artikel 5 van de Arbeidsomstandigheden wet. Maar binnen het bedrijf waren voldoende maatregelen genomen om het risico van het werken met de Kooiaap te beperken. Zo gingen de chauffeurs regelmatig naar cursus. Ook de hercertificering was uitbesteed aan een deskundig bedrijf en binnen het bedrijf hingen op meerdere plaatsen posters met waarschuwende afbeeldingen.

Vrijspraak

De enkele omstandigheid dat het werken met de Kooiaap niet in de RI&E was opgenomen, leidt er naar het oordeel van de rechtbank onder deze omstandigheden niet toe dat hier sprake was van een strafbare overtreding van artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet. De rechtbank spreekt de man daarom vrij van alle verwijten die hem werden gemaakt.

Uitspraken