Laden...

Vrijspraak vermeende Syriëgangers uit Arnhem

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Vrijspraak vermeende Syriëgangers uit Arnhem
Arnhem, 09 februari 2015

De rechtbank Gelderland heeft vandaag twee mannen uit Arnhem (van 22 en 27 jaar oud) vrijgesproken van het voorbereiden van terroristische misdrijven en misdrijven als moord, brandstichting, zware mishandeling, en van het samenspannen tot terroristische misdrijven. De officier van justitie eiste twee jaar gevangenisstraf.

Reis naar Syrië en Turkije

De mannen werden in augustus 2013 in Kleef (Duitsland) aangehouden. Zij hadden daar twee auto’s gehuurd om naar Syrië/Turkije te reizen. In die auto’s trof de politie een grote hoeveelheid goederen aan, waaronder outdoorkleding, kampeerspullen, bivakmutsen, communicatiemiddelen en djellaba’s.

Volgens het OM blijkt uit het dossier dat de verdachten de intentie hadden om met deze spullen de gewapende strijd in Syrië te faciliteren.

De 27-jarige man verklaarde tijdens de zitting dat hij een deel van die spullen aan zijn broer in Syrië wilde geven. Ook wilde hij zich in Syrië vestigen, zodat hij daar onder Islamitische wetgeving zou kunnen leven. De 22-jarige man verklaarde tijdens de zitting dat hij zijn broer in Turkije wilde bezoeken en niet van plan was naar Syrië te reizen.

De 27-jarige man

De rechtbank gaat er vanuit dat de 27-jarige man een streng Islamitische ideologie aanhangt en dat hij ervan op de hoogte was dat zijn broer deelneemt aan de strijd in Syrië. Desondanks wilde hij naar Syrië om zijn broer de spullen te brengen waar hij om had gevraagd.

Het dossier biedt echter onvoldoende aanknopingspunten om vast te stellen dat de man oorlogshandelingen in Syrië gepleegd of ondersteund zou hebben, die gezien zouden kunnen worden als terroristische misdrijven. De rechtbank spreekt de man vrij van voorbereiding van ´gewone´ strafbare feiten, omdat het dossier te algemeen is en er onvoldoende bewijs is om te kunnen zeggen dat de man een concreet aan te duiden ernstig misdrijf zou willen plegen of voorbereiden.

Bij voorbereiding of ondersteuning van terroristische misdrijven moet er sprake zijn van een sterke vorm van opzet en de bedoeling om terroristische misdrijven te plegen. Zoals groepen mensen vrees aanjagen, de overheid onder druk zetten om haar beleid te wijzigen of essentiële maatschappelijke structuren van een land te ontwrichten. Dat wordt gekwalificeerd als een zogenaamd terroristisch oogmerk. Dat ‘oogmerk’ kan niet alleen uit een ideologie of godsdienstige overtuigingen worden afgeleid. Omdat verder bewijs voor een terroristische intentie in het dossier ontbreekt, spreekt de rechtbank hem ook hiervan vrij.

Ook voor het samenspannen tot terroristische misdrijven geldt dat er sprake moet zijn van een terroristisch oogmerk. Het is niet bewezen dat de 27-jarige man een terroristisch misdrijf voor ogen had. Dat hij zijn broer in Syrië wil bezoeken en hem spullen wil brengen, terwijl hij weet dat die broer deelneemt aan de gewapende strijd in Syrië, is op zich niet voldoende om aan te nemen dat er sprake was van een afspraak met die broer om een terroristisch misdrijf te plegen. Daarom spreekt de rechtbank hem ook vrij van samenspanning tot terroristische misdrijven.

De 22-jarige man

De rechtbank is er op basis van het dossier niet van overtuigd dat de 22-jarige man een radicaalislamitische ideologie aanhangt of dat hij wilde deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië. De rechtbank heeft ook niet kunnen vaststellen dat verdachte onderweg was naar Syrië. De uiteindelijke verklaring van de 22-jarige man dat hij zijn broer in Turkije wilde bezoeken, wordt niet door het dossier tegengesproken. De rechtbank spreekt hem daarom vrij van alle tenlastegelegde feiten.

Persrechter Rogier Sonneveldt geeft een toelichting in deze video.