Laden...

Wageningen mocht vergunning verlenen voor realisatie tijdelijk filmtheater

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Wageningen mocht vergunning verlenen voor realisatie tijdelijk filmtheater
Arnhem, 08 februari 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen (hierna: het college) verleende een tijdelijke omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand genaamd de Aula in Wageningen tot een filmtheater. Buurtbewoners waren het niet eens met de verleende vergunning. Zij vroegen de voorzieningenrechter het besluit van het college te schorsen. Volgens de voorzieningenrechter staat het bestemmingsplan een filmtheater op die locatie toe. Daarom slaagt het beroep van de buurtbewoners niet. 

Het college verleende op 22 december 2022 een tijdelijke omgevingsvergunning voor het verbouwen van de Aula. Het bezwaar van buurtbewoners tegen dit besluit verklaarde het college ongegrond. De buurtbewoners waren het hier niet mee eens en stelden bij de rechtbank beroep in. 1 van de buurtbewoners vroeg aan de voorzieningenrechter om het besluit te schorsen. 

Filmtheater valt onder bestemmingsplan

De Aula staat in Wageningen en het perceel heeft de bestemming Maatschappelijk. Op deze locatie zijn daarom alleen maatschappelijke voorzieningen - zoals in de vorm van sociaal-culturele voorzieningen - toegestaan. De vergunninghouder is van plan om in de Aula tijdelijk een filmtheater te vestigen. Volgens de voorzieningenrechter valt een filmtheater onder de bestemming Maatschappelijk en is daarom toegestaan. Omdat een filmtheater binnen deze bestemming past, komt de voorzieningenrechter niet meer toe aan de vraag of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

Horeca toegestaan

Op de locatie van de Aula is volgens het bestemmingsplan ondergeschikte horeca ten dienste van het filmtheater toegestaan. De horeca-activiteiten vinden alleen plaats in combinatie van het vertonen van films of andere activiteiten die passen binnen de maatschappelijke bestemming. En de horeca is alleen geopend tijdens de openingstijden van het filmtheater en bedoeld voor de bezoekers van het filmtheater. Dit gebruik valt onder het begrip ondergeschikte horeca zodat dit op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.  

Parkeren

Uit de verleende omgevingsvergunning volgt dat bezoekers die met de auto naar de Aula komen, achter de slagboom moeten parkeren. Volgens de voorzieningenrechter zijn er achter de slagboom voldoende parkeerplaatsen voor de bezoekers van de Aula. Dat geldt ook voor bezoekers die hun fiets willen parkeren. Ook daarvoor zijn volgens de voorzieningenrechter voldoende plekken naast de Aula aanwezig.  

Uitspraak

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om het besluit te schorsen. De voorzieningenrechter wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af en verklaart het door buurtbewoners ingestelde beroep ongegrond. Dit betekent dat vergunninghouder tijdelijk een filmtheater op de locatie van de Aula mag realiseren. 

Uitspraken