Laden...

Beslissingen burgemeester Roermond inzake saunaclub terecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Beslissingen burgemeester Roermond inzake saunaclub terecht
Roermond, 25 februari 2021

Vandaag heeft de rechtbank Limburg geoordeeld dat de beslissingen van de burgemeester van de gemeente Roermond om naar aanleiding van een zogenoemd Bibob advies te weigeren om een nieuwe exploitatievergunning te verlenen aan een saunaclub in Roermond en een bestaande exploitatie- en drank en horecavergunning in te trekken, in stand kunnen blijven.

De rechtbank heeft in haar uitspraak eerst een oordeel gegeven over de vraag wie in de procedures als belanghebbende aangemerkt moet worden. Daarna heeft de rechtbank een inhoudelijk oordeel gegeven over de weigering en de intrekking.

Wie zijn de belanghebbende(n)?

De procedures zijn gestart door 4 verschillende BV’s. Omdat het om persoonsgebonden vergunningen gaat, zijn de aanvrager en de vergunninghouder ieder in hun eigen procedure zonder meer belanghebbende. De overige BV’s merkt de rechtbank niet als belanghebbenden aan.

Inhoudelijke beoordeling

De burgemeester heeft de weigering/intrekkingen gebaseerd op een Bibob advies inclusief een aanvulling hierop. In de adviezen wordt geconcludeerd dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen (mede) gebruikt zullen worden om strafbare feiten te plegen. De rechtbank is van oordeel dat de burgemeester de vergunningen vanwege dit advies in redelijkheid heeft kunnen weigeren / intrekken. Volgens de rechtbank is niet gebleken van inhoudelijke onjuistheden in de adviezen en zij acht de conclusie daarom aanvaardbaar. Er is niet gebleken dat de weigering / intrekkingen disproportioneel zijn.

Uitspraken