Laden...

Bouwplan Maastrichtse vestiging COOP supermarkt past binnen bestemmingsplan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Bouwplan Maastrichtse vestiging COOP supermarkt past binnen bestemmingsplan
Roermond, 18 juni 2019

Vandaag heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in 3 zaken over de verleende omgevingsvergunning voor de verbouwing van een pand aan de Sint Pieterstraat 72 te Maastricht in verband met de vestiging van een COOP supermarkt. 

Bestemmingsplan

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend en daarbij gesteld dat het bouwplan passend is binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Centrum’. Eisers, die met name vrezen voor  parkeerproblemen en leegstand ten gevolge van concurrentie, stellen dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan aangezien alleen ‘bestaand gebruik’ zonder afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan is toegestaan. Uit bijlage 3 bij het bestemmingsplan volgt volgens eisers dat dit bestaande gebruik een detailhandelszaak in keukens & sanitair betreft. De vestiging van een supermarkt kan dan ook niet als bestaand gebruik worden beschouwd zodat een andere procedure had moeten worden gevolgd.

Standpunt gemeente

Als reactie op de beroepen heeft de gemeente zich op het standpunt gesteld dat geen sprake is van strijd met het bestemmingsplan en dat voor de uitleg van ‘bestaand’ in artikel 7 van het bestemmingsplan moet worden gekeken. Als sprake is van een functie zoals in dat artikel opgenomen, dan is sprake van bestaand gebruik.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat onder ‘bestaand’ dient te worden begrepen de bestaande hoofdgroep/ functie zoals schematisch vermeld in artikel 7, eerste lid, van het bestemmingsplan, te weten (bestaande) ‘detailhandel’, of bijvoorbeeld ‘kantoren zonder baliefunctie’, ‘cultuur en ontspanning’ enz.  In artikel 7 wordt namelijk een koppeling gelegd tussen ‘bestaand’ en de in het schema genoemde hoofdgroepen binnen de bestemming ‘Gemengd – 1’, in dit geval dus ‘detailhandel’, en wordt niet verwezen naar bijlage 3, waarin een inventarisatie is gemaakt van de op een bepaald adres aanwezige hoofdgroep (detailhandel) en de concrete invulling daarvan (in dit geval winkel in sanitair & keukens). Een beperking tot een winkel in sanitair & keukens volgt niet uit de bestemmingsplanregels. Aan de inleidende begripsbepalingen van het bestemmingsplan (waarin verwezen wordt naar genoemde bijlage 3) wordt een bouwplan niet getoetst. Dat betekent dat de vestiging van de supermarkt kan plaatsvinden. 

Uitspraken