Exploitant mag volledige baanlengte Luchthaven Maastricht benutten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Exploitant mag volledige baanlengte Luchthaven Maastricht benutten
Maastricht, 01 mei 2018

Vandaag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank geoordeeld dat de volledige start- en landingsbaan van de Luchthaven Maastricht nu al gebruikt kan worden, in afwachting van nieuwe regels.

Wat is er aan de hand?

Sinds enige maanden wordt de volledige baan van de Luchthaven Maastricht gebruikt. De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek en 19 omwonenden hebben zich daarom tot de bestuursrechter gewend. Zij vragen de bestuursrechter om de minister op te dragen niet langer het gebruik van de volledige baan toe te staan. De verzoekers wijzen erop dat volgens de geldende regels slechts 2.500 meter baan mag worden gebruikt en niet de volledige 2.750 meter.

Zwaardere vliegtuigen en meer overlast?

De rechter erkent dat de bewoners overlast ervaren. Hij stelt echter vast dat de toekomstige regels het gebruik van zwaardere vliegtuigen niet toestaan. Wel kunnen de vliegtuigen die nu al op de Luchthaven Maastricht vliegen, door de extra baanlengte zwaarder worden beladen. De minister heeft tijdens de behandeling van deze zaak gezegd dat niet wordt toegestaan dat de huidige geluidsnormen worden overschreden. Tot slot stelt de rechter vast dat belanghebbenden nog juridische procedures kunnen voeren tegen het zogenaamde luchthavenbesluit, waarin de nieuwe regels worden vastgelegd. In die procedures kunnen ook andere vormen van overlast aan de orde worden gesteld, zoals de problematiek van fijnstof.

Wel of niet toestaan dat de volledige baan van de Luchthaven Maastricht wordt gebruikt?

Omdat de regels over de luchthaven worden gewijzigd, zal in de toekomst het gebruik van de volledige baan worden toegestaan. Het is vaste rechtspraak dat in zo’n geval de minister niet hoeft op te treden tegen overtreding van de huidige regels. Dat betekent dat de exploitant van de luchthaven nu al de volledige baanlengte kan benutten. De voorzieningenrechter sluit zich aan bij deze vaste rechtspraak. Naar zijn voorlopig oordeel zal het voorgenomen luchthavenbesluit stand houden. De voorzieningenrechter heeft daarom het verzoek afgewezen.

Uitspraken

Meest gelezen berichten