Laden...

Geen veroordelingen voor kindermishandeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Geen veroordelingen voor kindermishandeling
Roermond, 25 maart 2022

De rechtbank heeft vandaag een 27-jarige vrouw en haar 26-jarige ex-partner vrijgesproken van zware mishandeling van het 2-jarige zoontje van de vrouw in 2018. Het jongetje werd in de avond van 18 april 2018 in het ziekenhuis in Maastricht opgenomen met een zwelling op het hoofd, een bijtwond, blauwe plekken en buikletsel. De rechtbank moest beoordelen of dit letsel door (één van) de verdachten op 18 april 2018 was toegebracht. Een forensisch kinderarts heeft het letsel onderzocht. Dit onderzoek kan echter geen duidelijkheid geven over wanneer de zwelling, de bijtwond en de blauwe plekken zijn veroorzaakt. Dat kan op verschillende momenten in de voorgaande twee weken zijn geweest. Van het buikletsel staat wèl vast dat het op 17 of 18 april is ontstaan, maar dit past volgens de deskundige net zo goed bij een ongeluk als bij een mishandeling. Omdat de rechtbank niet kan vaststellen wat er in de dagen voorafgaand aan de ziekenhuisopname met het jongetje is gebeurd, blijven er dus veel andere mogelijkheden over hoe en wanneer het letsel is ontstaan. Daarom kan niet zonder twijfel worden bewezen dat de verdachten zich op 18 april schuldig hebben gemaakt aan zware mishandeling en volgt vrijspraak voor beiden. 

Wat is er gebeurd?

Op 18 april 2018 tussen 9.00 en 10.00 uur past de mannelijke verdachte op het zoontje van zijn partner. Vlak na thuiskomst in Sittard constateert de moeder dat haar zoon een grote bult op zijn hoofd heeft. Zij gaat meteen met hem naar de huisarts. De huisarts verwijst haar door en het kind wordt dezelfde avond opgenomen in het ziekenhuis. De volgende dag meldt een kinderarts van het ziekenhuis bij Veilig Thuis het vermoeden dat het letsel is toegebracht. Op 7 mei 2018 mag het jongetje het ziekenhuis verlaten. 

Forensisch onderzoek

In opdracht van de rechter-commissaris heeft een forensisch kinderarts een rapport uitgebracht over het letsel. Er is sprake van huidletsel (bijtletsel, blauwe plekken) en buikletsel (inwendige kneuzingen). De rechtbank trekt de volgende conclusies uit het rapport:

- Het is niet te bepalen wanneer of waardoor de zwelling op het hoofd is veroorzaakt.
- De bijtwond is van een mens, maar het is niet duidelijk of het van een kind of een volwassene is en ook niet wanneer het is gebeurd. 
- De blauwe plekken zijn toegebracht, maar het is niet vast te stellen wanneer en ook niet of dit één moment was.
- Het buikletsel is ontstaan op 17 of 18 april, maar het forensisch onderzoek kan geen uitsluitsel geven of het een gevolg is van een ongeval of mishandeling.  

Op grond van deze conclusies kan de rechtbank van geen enkel letsel vaststellen dat het is veroorzaakt door een mishandeling kort voor de ziekenhuisopname, zoals de beschuldiging luidt. Ook uit de verdere inhoud van het dossier kan de rechtbank niet met zekerheid afleiden dat één of beide verdachten verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van het letsel op 18 april 2018. Dit betekent dat – hoewel er wel aanwijzingen zijn dat tenminste een deel van het letsel is toegebracht – er geen overtuigend bewijs is dat de verdachten schuldig zijn. Zij worden daarom allebei vrijgesproken. 

Uitspraken