Laden...

Ontslag boa’s gemeente Sittard-Geleen onterecht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Ontslag boa’s gemeente Sittard-Geleen onterecht
Maastricht, 02 december 2020

De kantonrechter van de rechtbank Limburg heeft vandaag geoordeeld dat de ontslagen van vier Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) bij de gemeente Sittard-Geleen onterecht zijn. Hen werd verweten dat zij, door de deelname aan en hun uitlatingen op een WhatsAppgroep, als ambtenaar van de gemeente niet integer hebben gehandeld, mede gelet op hun functie als boa.

Wat is er gebeurd?

Vier boa’s die werken voor de gemeente Sittard-Geleen nemen met in totaal vijf vrienden, collega’s van elkaar, deel aan een (privé) WhatsApp groep. Drie boa’s zijn in dienst bij de gemeente Sittard-Geleen en de vierde is door zijn werkgever, de gemeente Maastricht, gedetacheerd in Sittard-Geleen. In de WhatsApp groep wordt, naast vakanties, relaties, gezamenlijke etentjes, ook het gedrag van collega’s en leidinggevenden besproken. Dit bespreken gebeurt op soms nogal grove wijze. Nadat de gemeente Sittard-Geleen de WhatsApp groep ontdekt en de berichten leest, ontslaat zij de drie bij haar in dienst zijnde boa’s op staande voet. De gemeente acht het gedrag van de boa’s dusdanig ernstig en in strijd met de aan een boa te stellen integriteitseisen dat een ontslag op staande voet de enig juiste reactie is. De drie boa’s verzoeken de kantonrechter om dit ontslag te vernietigen.

De gemeente voert verweer en verzoekt aan de kantonrechter, voor het geval dat het ontslag op staande voet niet zou standhouden, om de arbeidsovereenkomsten met de drie boa’s te ontbinden. Dit laatste wordt ten aanzien van de vierde betrokken boa ook verzocht door de gemeente Maastricht.

Hoe heeft de rechter geoordeeld?

De kantonrechter vindt ook dat het gedrag van de boa’s ongepast is en strijdig met de voor een boa geldende integriteitsregels.

Daar staat tegenover dat er een aantal omstandigheden is die in het voordeel van de boa’s moeten worden meegewogen. Het betrof hier een privé appgroep met slechts vijf deelnemers waarvan de inhoud niet naar buiten werd gebracht. De betrokken boa’s hebben op zich een goede staat van dienst en een goede relatie met hun leidinggevende. Ook was of is het onrustig in de organisatie en krijgen boa’s tegenwoordig in het algemeen veel voor hun kiezen. De appgroep bleek uiteindelijk een uitlaatklep. Verder is niet gebleken dat hun gedrag niet te corrigeren zou zijn.

Gezien ook de gevolgen van het ontslag op staande voet voor de drie boa’s persoonlijk, acht de kantonrechter dit ontslag buitenproportioneel en vernietigt daarom het gegeven ontslag. Een lichtere sanctie is eerder aangewezen. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van de drie boa’s en hun gedetacheerde collega wordt om dezelfde reden afgewezen.

Uitspraken